česky Deutsch English

Odměny členů okrskových volebních komisí

28.2.2023

dotaz:
Pane starosto,
kdy vidíte reálný termín zaslání odměny členům volebních komisí na jejich účty, Bude to ještě letos?
Děkuji

~ Černík

odpověď:
Vážený pane Černíku,
odměny členů okrskových volebních komisí budou vyplaceny v souladu s § 6, odst. 4, Vyhlášky 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ze dne 30. srpna 2012:

(4) Odměnu podle odstavců 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský úřad v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den volby prezidenta republiky. V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Ukončení činnosti okrskové volební komise je stanoveno v § 58, odst. 1, Zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ze dne 18. července 2012:
(1) Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

Sdělení Státní volební komise č.27/2023 Sb., o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo), ze dne 30. ledna 2023, vyšlo ve sbírce zákonů částka 15 a bylo rozesláno dne 31. ledna 2023. Od tohoto data běží výše uvedená patnáctidenní lhůta pro určení data ukončení činnosti volební komise. K ukončení činnosti volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta tedy došlo dne 15. února 2023.
Odměna tak musí být vyplacena nejpozději do 17. března 2023.
Předpokládaný termín vyplacení odměny členů okrskových volebních komisí ze strany Městského úřadu Sokolov je pondělí 13. března 2023.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta