česky Deutsch English

Nový útulek pro kočky je výjimečným počinem města

1.10.2019

dotaz:
Dobrý den, je hezké, že město Sokolov opravilo staré garáže a vybudovalo útulek pro kočky. Chtěla bych se zeptat, proč musí spolek hradit nájem a proč nedostávají dobrovolnice za svoji práci odměnu, respektive, proč nemá útulek zaměstnance, které platí město? Domnívám se, že zákon praví -  Obec je podle občanského zákoníku výslovně povinna se postarat o nalezená, toulavá zvířata. Do doby, než je nalezen původní či nový chovatel, hradí náklady na péči o zvíře obec, ve které bylo zvíře odchyceno. Děkuji za veřejnou odpověď.


~ Eva Hulcová

odpověď:
Dobrý den, Váš dotaz nás velmi překvapil zvláště poté, když město Sokolov vyslyšelo letité přání spolku Láskou ke kočkám a za nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu využilo část areálu společnosti Sokolovská bytová k vybudování nového útulku pro kočky. Sokolov se tak zařadil mezi několik málo měst v České republice, kterým není lhostejný osud opuštěných či handicapovaných koček, a investoval peníze do vytvoření zařízení, které nemá nejen v Karlovarském kraji obdoby. Přitom občanský zákoník, na nějž se odvoláváte, rozhodně městům povinnost vybudovat útulek neukládá. Přesto se Sokolov do této akce pustil. Útulek ale město neprovozuje, a ani to nebylo v plánu, když se zástupci spolku Láskou ke kočkám jednal o jeho vzniku. Nikdy se nepočítalo s tím, že by útulek měl na starost někdo jiný, než spolek. Město nemůže vyplácet dobrovolnicím pracujícím pro spolek odměnu ani tu nemůže nikoho zaměstnávat, protože se jedná o jiný subjekt, nikoliv organizaci města. Spolek Láskou ke kočkám si ovšem může podat žádost o finanční podporu na svou činnost prostřednictvím grantu, a o této možnosti už byli jeho zástupci městem informování. A nevidíme důvod, proč bychom této řádně podané žádosti nevyhověli. Velmi nás mrzí, jak konfrontačně Váš dotaz vyznívá poté, co město vyšlo vstříc nejen spolku Láskou ke kočkám, ale i všem, kteří se snaží postiženým zvířatům pomáhat. Naše možnosti však nejsou neomezené.


~ Renata Oulehlová, starostka města