česky Deutsch English

NOVÁ STEZKA BOHEMIE STARÁ OVČÁRNA

16.10.2018

dotaz:
Pane starosto, mám dotaz ohledně nové stezky od Bohemie na Starou ovčárnu. Nevím, proč se musí stavět nová, když už jedna existuje? Vede po druhé straně podél ulice K. H. Borovského a hřbitova. Při stavbě nové se určitě vykácí mnoho stromů v lese nad chemičkou a vyasfaltuje zbytek trávníků na Mičurinově ulici. Jinak nevím, proč bych měl chodit oklikou ke Kauflandu, když chci jít na Starou ovčárnu? Myslím, že cena 20 milionů je příliš velký luxus na celkem zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil.
~ Pavel Kohoutek

odpověď:
Dobrý den, předně si dovolím informovat, že město Sokolov má na realizaci cyklostezky schválenou dotaci ve výši 11,3 mil. Kč. Podíl města bude ve výši 7,9 mil. Kč. Celkové náklady jsou nyní stanoveny projektovým rozpočtem, nicméně reálná výše nákladů vzejde z výběrového řízení na zhotovitele. Trasa cyklostezky byla navržena s ohledem na platný územní plán, pozemky ve vlastnictví města a především na bezpečnost cyklistů a chodců. Trasa podél K. H. Borovského nebyla využita z několika důvodů, mezi ty nejzásadnější patří chybějící návaznost cyklostezky z ulice Dělnická do ulice K. H. Borovského. Stávající šířkové poměry v ulici Tovární vybudování cyklostezky neumožní. Křížení cyklostezky a K. H. Borovského by bylo přímo v křižovatce nebo v místě, kde je již povolená rychlost 70 km/hod. A v neposlední řadě, navýšením cyklodopravy v tomto úseku by došlo ke snížení bezpečnosti chodců. Převážná část cyklostezky je navržena rozšířením stávajících stezek nebo chodníků, ke kácení dřevin dojde jen v nejnutnějších případech a i tyto budou do území vráceny tzv. náhradní výsadbou. Dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že se jedná o "zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil". Již nyní je trasa využívána, a to jak úsek z ulice Mičurinova do ulice Tovární, tak především úsek ze sídliště Michal do Areálu zdraví. Pěkný den
~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města