česky Deutsch English

Nepořádek v ul. Heyrovského

2.6.2023

dotaz:
Dobrý den, pane starosto,
bydlím v ulici Heyrovského a můžu říct, že se pomalu a jistě mění na Nádražní ulici. Díky nepřizpůsobivým občanům je zde denně bordel, kdy vyhazují odpadky z oken, nebo je pohodí po chodníku, jsou zde všude střepy od rozbitých flašek, vyhozený nábytek, hračky, košíky z obchodů. Jejich skupinky, které postávají tak, že další lidé nemohou ani projít, kdy tyto procházející následně urážejí, jejich pořvávání na celou ulici....
Necháme to dojít tak daleko jako v ulici Nádražní? Opravdu si to, my pracující a slušní, zasloužíme, žít vedle takových?
Děkuji,

~ Veronika

odpověď:
Dobrý den paní Veroniko,
tento problém se snažíme řešit. Městská policie proto na začátku května posílila hlídky v součinnosti s Policií České republiky. Společné skupiny strážníků a policistů se během své činnosti zaměřují mimo jiné i na ulici Heyrovského právě proto, aby předcházely a eliminovaly narušování veřejného pořádku a zvýšily dohled nad dodržováním zákonů a vyhlášek města. Do problémových lokalit také směřujeme hlídky Asistentů prevence kriminality.
Uvítáme ale i spolupráci s veřejností. V případě, že se stanete svědkem protiprávního nebo přestupkového jednání, volejte Městskou policii (156) nebo státní policii (158).
O nepořádku na ulici nás, prosím, informujte tak, že odpadky vyfotíte a zašlete fotografie prostřednictvím aplikace Čisté město, abychom mohli odpadky uklidit. Pokud se jedná o černé skládky, i těmi se Městská policie zabývá. Pokud je to možné, řeší věc na místě příkazním řízením, případně záležitost oznamuje správnímu orgánu.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta