česky Deutsch English

NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ KONTEJNERU

22.10.2018

dotaz:
Dobrý den pane starosto chtěla jsem se zeptat jak muže být v provozu restaurace na Vítězné, když nemá svou popelnici a odpad hází do kontejneru ve Spartakiádní ulici? Myslím, že obyvatelé družstevních bytů mu nebudou dělat sponzora. Děkuji.
~ Ilona

odpověď:
Dobrý den, v případě restaurace Vítězná se jedná o provozovnu využívanou k podnikání, která by měla mít smluvně zajištěnou likvidaci odpadů, provozovatelé by tedy neměli využívat k odkládání odpadu systém určený pro občany města. V praxi je však velmi obtížné rozlišit (prokázat), zda se v konkrétním případě jedná o odpad z provozovny či komunální odpad provozovatele jako občana města. Pokud kterýkoliv občan města odloží odpad na místo k tomu určené, byť se jedná o kontejner, jehož vyvážení platí někdo jiný, nedopouští se žádného přestupku ani z hlediska zákona o odpadech ani z hlediska veřejné vyhlášky města. V tomto ohledu by bylo jediným řešením zabezpečení Vašeho kontejneru proti odkládání odpadu cizími osobami. V případě, že by docházelo k odkládání odpadu do okolí kontejneru, toto jednání by již bylo možné postihnout a doporučujeme se obrátit přímo na odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že k projednání je nutný důkazní materiál, doporučujeme pořídit fotografii nebo přivolat Městskou policii Sokolov, která čin zdokumentuje.
~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí