česky Deutsch English

NELEGÁLNÍ KÁCENÍ STROMŮ NA SÍDLIŠTI MICHAL

28.11.2018

dotaz:
Dobrý den, paní starostko, sleduji Vaši rubriku a mám jeden dotaz. Prosím o zodpovězení, případně předání patřičnému odboru. Týká se pozemku č.p. 4040/82 Sokolov, na sídlišti Michal, svah pod "Sokolíkem". Zde delší dobu probíhá urputné kácení vzrostlých stromů a to již i na sousední parcele 4045, ostatní plocha, kterou vlastní Město Sokolov. Zde už také byly pokáceny vzrostlé silné stromy. Dále se na tomto pozemku nachází několik krásných, za sebou rostlých stříbrných smrků. Tyto zde rostou již mnoho let. Půjdou také k zemi? Chápu, je to soukromý pozemek, nálety se kácet můžou, ale asi jen do určitého průměru. Mám obavu, zda vše probíhá v souladu se zákonem o ochraně dřevin a zeleně. Ve stejné době začalo kácení letitých smrků i v areálu "Sokolíku". Nějak moc kácení vzrostlých stromů v této lokalitě? Mám k tomuto místu a okolí pozitivní vztah a není mi jedno, co se tady děje s přírodou.
~ Děkuji za odpověď. Renata H.

odpověď:
Vážená paní, dnes bylo na základě Vašeho dotazu provedeno šetření na místě. Bylo zjištěno, že kácení dřevin na pozemcích p.č. 4040/82 a 4045 proběhlo bez povolení orgánu ochrany přírody a bez vědomí města Sokolova jako vlastníka jednoho z pozemků. Odbor životního prostředí bude věc dále šetřit jako přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Za Vaše upozornění Vám velmi děkujeme. Kácení v areálu „Sokolík“ proběhlo v letošním roce na základě povolení vydaného odborem životního prostředí v srpnu letošního roku. Jednalo se o smrky napadené lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Pokácení napadených stromů bylo nezbytné. K zamezení dalšího šíření tohoto hmyzu byla uložena i následná okamžitá likvidace dřevní hmoty z pokácených stromů.
~ S pozdravem, Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí