česky Deutsch English

Nebezpečné otáčení autobusu

12.1.2023

dotaz:
Dobrý den, může město oslovit firmu Ligneta, aby vysvětlili svým řidičům, aby k otáčení vozidel v křižovatce závodu míru - Lipová, využívali kruhový objezd u čs Ono? Na místě se již stalo několik nehod, situaci se snažila vyřešit i dopravní policie, ale bez výsledku. Dnes jsem byl i já na místě autobusem zablokován a řidič mi zamezil výhledu do křižovatky a ten nemohl bez mého vyjetí dále pokračovat. Jeho výrok "že si to můžeme jít vyřídit" mé emoce pouze umocňuje.
Děkuji,

~ Sklenář ml.

odpověď:
Dobrý den, pane Sklenáři.
Děkujeme Vám za podnět k dopravní situaci ve městě a za informaci o chování řidičů. Celou situaci budeme obratem s dopravcem řešit, nicméně již nyní Vám mohu plnohodnotně odpovědět.
Co se týká otáčení vozidel městské hromadné dopravy ve Vámi zmiňované křižovatce, řidiči neporušují žádné dopravní předpisy a je zcela v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., O Pozemních komunikacích a příslušných navazujících předpisů. Svislé dopravní značení, pro zvýšení bezpečnosti průjezdu touto křižovatkou, udává povinnost řidičům přijíždějícím z ul. Lipová dát přednost vozidlům přijíždějícím z ulice Závodu Míru. V případě Vámi navrhovaného řešení, nechávat jezdit autobusy MHD otáčet se na křižovatku s kruhovým objezdem u čerpací stanice pohonných hmot ONO není, byť se to tak může zdát, zcela jednoduché. V křižovatce Závodu Míru – Lipová se otáčí spoje, které okamžitě pokračují v další jízdě. Toto je v souladu se schválenou trasou a jízdním řádem. Zavedení otáčení těchto spojů na křižovatce u ČS PHM ONO by mělo dopad na změnu jízdních řádů, nárůstu počtu nákladových kilometrů dopravce a z toho i plynoucí nárůst úhrady kompenzace měst, zapojených do systému MHD Sokolovsko, vůči společnosti Ligneta. Toto vše následně změní zadávací podmínky pro výběr dopravce, což by mohlo mít za následek dopad do průběhu výběrového řízení a smluvních vztahů.
Autobusy, které zde mají pauzu a jsou odstaveny na odstavné ploše, se otáčí ve Vámi navrhované křižovatce u ONO.
Co se týká Vámi zmiňovaného výroku řidiče, požádám ředitele společnosti Ligneta o proškolení řidičů z asertivního chování. Nicméně v aktuální dopravní situaci vždy také záleží na přiměřené toleranci účastníků silničního provozu, což neovlivní žádné školení.
Jak jsem již uvedl, Vaši stížnost, i přes tuto moji odpověď, projednáme se zástupci dopravní společnosti Ligneta autobusy s.r.o. a budeme apelovat na jejich profesionalitu při vykonávání jejich pracovních povinností.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta