česky Deutsch English

Nádoby na bioodpad jsou brzy naplněné a nestačí

6.11.2019

dotaz:
Dobrý den. Znova chválím popelnici na bioodpad. Ale bohužel tuto popelnici nejvíce využívají zahrádkáři. Vlastně ji naplní za dva dny možná i dřív. Evidentně neumí kompostovat na své vlastní zahradě. Jde mi o to, že když tam člověk přijde, třeba já, tak je popelnice plná k prasknutí a okolo se válejí další pytle (bioodpad, větve aj.). Pak nemám kam vyhodit svůj bioodpad. Navrhuji buď větší popelnice nebo vyvážet častěji. Brzy začne zima, tak bude na chvíli klid, ale pak to zase začne. Děkuji za odpověď a možné řešení.


~ Gabriela B.

odpověď:
Dobrý den. Kontejnery na bioodpad jsou v Sokolově záměrně umístěny v lokalitách s rodinnými domy, odkud pochází největší objem tohoto druhu odpadu. Ne všechen biologický odpad však patří do kompostu. Město se tak často potýkalo s černými skládkami, které vznikaly právě v okolí rodinných domů a zahrádek. Kontejnery na bioodpad budou rozmístěny po městě do konce listopadu. Přes zimní období až do dubna příštího roku budou moci občané Sokolova biologicky rozložitelný odpad odkládat pouze na sběrný dvůr. O četnosti svozu, rozmístění nádob na bioodpad a jejich počtu pro příští rok rozhodne vedení města do dubna 2020.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí