česky Deutsch English

Mohou automobily na novou cyklostezku do areálu zdraví?

12.5.2020

dotaz:
Dobrý den, stavba cyklostezky ze sídliště Michal do Areálu se provedla na místě bývalé písčité (polní) cesty (v katastru uvedeno ostatní komunikace). Ještě tam tedy nejsou osazené cedule, ale předpokládám, že tam bude zákaz vjezdu motorových vozidel. Tuto cestu v minulosti využívali zahrádkáři jako jedinou možnou přístupovou cestu ke svým zahradám autem. V případě, že v budoucnu si někdo bude potřebovat odvést na svůj pozemek (zahradu) nějaký stavební materiál či něco jiného, lze na cyklostezku vjet autem? Nebo případně lze si někde vyžádat nějaké povolení vjezdu? Či tam bude cedule dopravní obsluze vjezd povolen?


~ Tomáš Raška

odpověď:
Dobrý den, nová spojnice mezi městem a areálem zdraví je postavena jako víceúčelová stezka pro chodce a cyklisty. Konkrétně v úseku mezi restaurací Alex a areálem byla umístěna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako  ostatní plocha – zeleň (p.č . 1492/2), ostatní plocha – jiná plocha (p.č . 1492/139) a ostatní plocha – ostatní komunikace (p. č. 4039). To znamená, že písčitá cesta od Alexe dolů nikdy oficiální cestou nebyla. Na stezce není možný provoz motorových vozidel, což bude upravovat i dopravní značení. Komunikace byla vybudována s využitím dotací a během doby, po níž platí takzvaná udržitelnost projektu, není možné vydávat povolení pro vjezd například ani kvůli dopravě materiálu na zahrádky.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí