česky Deutsch English

MHD PRO OBČANY STARŠÍ 70 LET

28.12.2018

dotaz:
Dobrý den, mám otázku k odpovědi na dotaz MHD zdarma. Nevím o tom, že senioři nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově mají MHD zdarma. V jízdním řádu současném ani pro příští rok to uvedeno není. Proto má otázka zní, kde je to stanoveno a jak se to prokazuje? Píši dotaz touto formou, protože se domnívám, že je nás víc, koho to zajímá.
~ Děkuji, Bc. Alena Matěchová

odpověď:
Dobrý den, město Sokolov poskytuje občanům starším 70 let s trvalým pobytem na území města Sokolova finanční příspěvek na roční časové jízdné městské hromadné dopravy. Dle platného ceníku jízdného činí roční časové jízdné pro osoby starší 70 let 300 Kč. Postup je následující: senior si na Dopravním terminálu Sokolov v přepravní kanceláři dopravce (nově společnost LIGNETA autobusy s.r.o.) zakoupí za 100 Kč čipovou kartu, která je platná 3 roky. Dále si zde zakoupí roční časovou jízdenku za 300 Kč, která bude nahrána na tuto čipovou kartu. Poté se dostaví do pokladny v přízemí Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, předloží doklad o zaplacení ročního časového jízdného ve výši 300 Kč a občanský průkaz či jiný průkaz, kterým prokáže svoji totožnost (věk a trvalý pobyt), kde mu bude částka 300 Kč proplacena. Částka 100 Kč za čipovou kartu proplácena není. Informace o poskytnutí finančního příspěvku je zveřejněna na webových stránkách města pod tímto odkazem. Město Sokolov tento finanční příspěvek začal prvně vyplácet v průběhu roku 2005 každoročně, informaci jsme proto již považovali, i vzhledem k počtu seniorů, kteří každoročně proplácení využívají, za veřejně známou. Mrzí nás, že jste informaci o proplácení příspěvku nezaznamenala a věříme, že již nic nebrání tomu, abyste jej využila.
~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku