česky Deutsch English

Keře u silnice brání v bezpečném výhledu

14.7.2020

dotaz:
Dobrý den. Ve Švabinského ulici v místě nově zrealizované cyklostezky jsou nebezpečné průjezdy přes silnici vedoucí skrz totálně přerostlou keřovou vegetaci, která je vyšší než dospělá osoba. Dítě, a byla  jsem toho svědkem jako chodec, "prosvištělo" přes silnici tak, že případný projiždějící řidič v autě by absolutně neměl šanci zareagovat. Dítě nemělo zase šanci rozhlédnout se, protože jednoduše je vegetace tak vysoká. No a jistě je pochopitelné, že náctileté dítě ani ve snu nenapadne slézt z kola a bezpečně silnici přejít. A proto si myslím, že bychom my, a hlavně město, měli přemýšlet nad bezpečností nás všech. I vyjíždění aut od paneláku ze Švabinské ulice u vchodu 1717 na  hlavní silnici je nepřehledné z důvodu opět nehezké bujné vegetace. Navrhuji vytrhat ji a zasadit růže nebo prostě něco, co nepřeroste. Děkuji za  řešení


~ Jana Šlechtová

odpověď:
Dobrý den. V letním období dochází ve městě k pravidelnému ostříhání a úpravě většiny keřů. Po opadání listí pak budou keře, které to vyžadují, radikálně zkráceny tak, aby nebyly například překážkou ve výhledu u komunikací a nebránily v bezpečném výhledu.


~ Vladimír Meluzín, vztahy s veřejností - tiskový mluvčí