česky Deutsch English

Kamionová doprava z chemických závodů a zákaz vjezdu do města

2.12.2019

dotaz:
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou v souvislosti s událostí (14. 11.) v ulici Tovární a ulici K.H. Borovského, kdy kolem 12 hodiny došlo k úniku chemické látky z kamionu. Vím, že kamionová doprava z chemičky má zákaz jezdit ulicí Tovární a měla by jezdit směr Královské Pořičí. Leč z mojí zkušenosti se tomu tak neděje a kamiony jezdí touto ulicí každý den, ostatně únik chemické látky z vozidla není ojedinělý. My v této ulici každý den zažíváme otřesy domů a tímto dochází k poškozování našich nemovitostí. Žádám vás tedy o vyřešení této situace, neboť jak je zřejmé, pouze zákazová značka nestačí.


~ MVDr. Jan Gargel

odpověď:
Situací, kdy někteří řidiči nerespektují dopravní značení, jsme se už několikrát se zástupci Policie ČR i Hasičského záchranného sboru zabývali. Na výjezdu z chemičky bylo umístěno viditelné dopravní značení, které upozorňuje, jaká vozidla nemohou do Sokolova vjíždět a směřuje nákladní automobily na obchvat ke Královskému Poříčí. Kudy mají jezdit, bývají řidiči kamionů upozorňování i v chemických závodech. Pokud se však některý rozhodne dopravní značení prostě ignorovat, těžko s tím lze něco dělat. Neni v našich silách, tedy Městské policie Sokolov, ani v silách Policie ČR, aby byly na místě nepřetržitě hlídky a provoz kontrolovaly.


~ Bc. Jan Picka, místostarosta města