česky Deutsch English

Kácení stromů není nahodilé. Pokud k němu dojde, je pro to vždy důvod

2.10.2019

dotaz:
Zdravím, nevím z jakého důvodu se kácejí vzrostlé stromy po Sokolově. Jsme povinni se o vzrostlé stromy starat a pečovat o ně. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď.


~ Pavel Novák

odpověď:
Dobrý den, péče o dřeviny je skutečně povinností jejich vlastníků, v tom máte určitě pravdu. Tato povinnost je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Zároveň však tento zákon umožňuje pokácení dřevin ze závažných důvodů. Těmito závažnými důvody může být například špatný zdravotní stav dřeviny, který nemusí být laikovi na pohled vždy zřetelný, a dále také stavební důvody, kdy často dochází ke kácení stromů zdravých. Za takové kácení je vždy ukládána náhradní výsadba. Protože váš dotaz není konkrétní, odpovídám pouze obecně. Chcete-li zjistit důvody kácení konkrétních dřevin, můžete si podat žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Pro podání žádosti není žádný předepsaný formulář, žádost může být podána i elektronickou poštou, je však třeba uvést jméno, datum narození a bydliště. Podle tohoto zákona máte právo i na poskytnutí kopií příslušných rozhodnutí. Pokud byste chtěl neformální  zodpovězení konkrétnějších dotazů, obraťte se kdykoliv na referentku odboru životního prostředí Ing. Lindu Tomeszovou nebo na referentku odboru správy majetku – úseku péče o zeleň Ing. Jaroslavu Rohovou. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách města Sokolov.


~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí