česky Deutsch English

K výměně veřejného osvětlení za úsporné dochází postupně

11.8.2022

dotaz:
Dobrý den, se zvyšujícími se cenami energií, globálním oteplováním a nastavající ekonomickou krizí by bylo dobré šetřit energie a tím planetu i peníze. V Sokolově máme veřejné osvětlení, svítí od soumraku do svítání. Pravděpodobně je řízeno čidly, protože někdy svítí i během bouřky. To také znamená, že svítí i v době, kdy 99 % obyvatel Sokolov spí. Nejen, že toto osvětlení nevyužívají, ale aktivně se mu brání, aby jim nesvítilo do ložnice. Proto bych rád, kdyby se vedení města zamyslelo nad možností během noci osvětlení vypínat (nebo ztlumit na minimum, pokud to světelné zdroje umožňují). Například mezi 1. a 5. hodinou ranní, v zimě možná už od půlnoci. Za předpokladu, že lampy aktuálně svítí od západu do východu slunce, svítí tudíž 4 380 hodin v roce. V roce 2021 stála správa a údržba veřejného osvětlení 10 milionů korun. Pokud budeme předpokládat, že polovina byla údržba a opravy, a polovina provoz, tak provoz osvětlení stojí 2 300 Kč/hodinu. Pokud by se 4 hodiny denně nesvítilo, tak by úspory mohly přesáhnout 3 miliony (se stoupajícími cenami elektřiny klidně i násobky), to jistě není zanedbatelná částka. A pomohlo by to nejen rozpočtu, ale i zvířatům.
~ Robert H.

odpověď:
Děkujeme za Váš podnět k úsporám nákladů na veřejné osvětlení a také za Váš zájem o život v našem městě. S myšlenkou úspor u veřejného osvětlení se zabýváme opakovaně, zejména nyní při tak razantním zvýšení nákladů na nákup elektrické energie. Jednou z variant byla výměna světelných hlavic za moderní LED systémy. Toto již probíhá, avšak z důvodu vysokých pořizovacích nákladů se jedná o výměnu postupnou. Dále jsme zvažovali např. možnosti svícení pouze po jedné straně ulice, nebo jsme zvažovali možnost svítit ob lampu apod. Toto jsou však technicky náročná řešení, protože na takovéto možnosti není současný stav rozvodů uzpůsoben. Mimo další možnosti jsme zvažovali také Vámi navrhovanou variantu nesvítit vůbec, bohužel tato varianta není možná z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel. Můžeme Vás ujistit, že i nadále budeme hledat možnosti, jak snížit náklady, nejen na elektrickou energii, na nejnižší možné minimum.
~ Ing. Robert Klíma, vedoucí odboru správy majetku