česky Deutsch English

AKTUALIZOVÁNO: K PARKOVIŠTI VE SLAVÍČKOVĚ ULICI

6.11.2018

dotaz:
Dobrý den, nedávno jsem zaregistroval plány na výstavbu parkovacích míst ve Slavíčkově ulici (č. 26, 27, 28) a na základě tohoto plánu bych se rád zeptal na dvě věci. V první řadě význam plánovaného chodníku po pravé straně při vjezdu do ulice, zda bude na úkor dětského hřiště pod ním a zda není zbytečný a nestačilo by ho nahradit přechodem pro chodce na kraji ulice? A za druhé, co mě velmi trápí, tak umístění nových stání podél domu, kdy zaparkovaná auta budou velmi blízko (4 metry) od domu. Představa ranních startování s výfuky nasměrovanými k oknům, nejlépe pro byty v dolních patrech bude velmi nepříjemná. Je toto jediná možnost jak zvýšit počet parkovacích míst? Vůbec si nedokážu představit větrání bytů, nebo třeba pohyb mnoha dětí v naší ulici po užším chodníku na kolech a odrážedlech. Proč není například možné, využít k výstavbě nových parkovacích stání prostor podél protihlukové stěny u dálnice, od OMV až k chráněnému bydlení, kde je stejně jen bordel a bezdomovci? Parkování by měli všechny ulice po ruce a my nemuseli bydlet na parkovišti? Moc děkuji za odpověď.
~ Michal Krýzl

odpověď:
„Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. 1) Chodník na pravé straně nelze nijak nahradit či změnit, protože navazuje na stávající chodník vedoucí do areálu chráněného bydlení. Jeho umístění není na úkor dětského hřiště. 2) Při návrhu nových parkovacích míst vychází projektant z potřeb a prostorových možností daného území. Projekt zohledňuje požadavky na rozšíření parkovacích míst a navrhuje nejšetrnější řešení s ohledem na stávající zeleň, zástavbu, odpadové hospodářství a uliční provoz. Máte pravdu, že u č.p. 1686-1693 je navrženo parkování blízko domu. Vzdálenost od objektů, která je v nejužší části 4,5 m je dle našeho názoru dostačující a pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální. Nutno říci, že v zástavbě starého města je odstup daleko menší, je vymezen chodníkem v šířce 2 metry, leckdy i méně. Pozemek u protihlukové stěny byl taktéž zvažován, bohužel se nachází v ochranném pásmu dálnice, vede zde VTL plynovod, nadzemní a podzemní vedení VN a sdělovací kabely. Takto zatížený pozemek je zcela nevhodný pro jakékoliv projektové záměry. Na závěr dodám, že se zástupci města snaží vždy najít nejvhodnější a nejšetrnější řešení, bohužel ve stávající sídlištní zástavbě to většinou bývá na úkor něčeho. Pěkný den.
~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

„Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně parkování v ulici Slavíčkova. Rád bych ale upozornil na některé věci. Dotaz ohledně chodníku se týkal právé strany při vjezdu do ulice, který je teprve plánovaný, takže nejde o žádné nahrazování či měnění. A další věc. Vaše odpověď "pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální". Nevím kde žijete vy, ale umíte si REÁLNĚ představit jak se takové množství obyvatel sjednotí v názoru na jednu věc?“
~ Michal Krýzl

„Dobrý den, moje poznámka ke změně či nahrazení chodníku se opravdu týkala chodníku na pravé straně a byla v reakci na Váš dotaz, zda lze plánovaný chodník (tedy nový stav) změnit. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. Situace prezentovaná na stránkách města je pouze nezávaznou studií, která může po projednání s příslušnými orgány a správci sítí doznat určitých změn. Souhlasím s Vámi, že sjednocení v názoru takového množství lidí je leckdy oříšek - vycházím z dotazů na Napište starostovi (2.7.2018), kde právě obyvatelé ulice Slavíčkova poukazovali na neúnosný stav parkování v této lokalitě a žádali řešení. Cílem projektu tedy bylo a je, s ohledem na místní podmínky, navýšení parkovacích míst. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. Pěkný den.“
~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

Dobrý den, dovolte reakci na vaši odpověď na parkoviště ve Slavíčkově ulici. 1) Který stávající chodník máte přesně na mysliš? nyní tam žádný využívaný chodník není. Podle nákresu dojde k posunutí směrem k dětskému hřišti a tedy k omezení plochy, kde si hrají děti (realita, ne papírový nákres). 2) Dle našeho názoru, vzdálenost 4,5 metru od oken není dostatečná a s posunem chodníků na úkor parkování nesouhlasíme. V této slepé ulici je opravdu velké množství dětí a představa, jak si hrají před domem u výfuku aut a na odrážedlech/kolech se vyhýbají autům vykukujícím do chodníku je... Toto není zástavba starého města, nevím tedy, proč bychom měli mít její negativa. Jako solidaritu? V plánu máte posun parkoviště směrem k protihlukové stěně, tento kus o zatížených prostor nezasahuje? I tento pruh místo současného smětiště vyhovuje více, není nutné mít parkování až k zábranám (viz. všechny myslitelné překážky včetně Tetreva Hlusce). Zcela se ztotožňuji s příspěvkem pana Michala. 
~ Petr Dočkal

Dobrý den, 1) Opravdu mám na mysli chodník na pravé straně, který tam ve skutečnosti je, jen neplní svou funkci. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. K omezení plochy hřiště nedojde - ze situace je toto patrné a samozřejmě jste zván na odbor rozvoje města, kde můžeme spolu nahlédnout do situace. 2) Na vysvětlenou k záboru chodníku na úkor parkování. Cílem projektu bylo a je (a to i v reakci na podněty Vašich sousedů) navýšení počtu parkovacích míst. Jak jsem již psala, návrh zohledňuje místní podmínky území a zároveň plní normou dané minimální rozměry parkovacího stání a komunikace. Má-li tedy dojít k rozšíření stávajícího parkování, které je nyní pouze po pravé straně, je nutné navrhnout parkování i po levé straně. Nutno říci, že bez použití plochy "výhyben" a chodníku nelze oboustranné parkování navrhnout a zrealizovat. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. K rozšíření parkování k protihlukové stěně jen dodám, že je těžké předjímat, zda a v jakém rozsahu a finančním nákladu budou nutné přeložky stávajících podzemních sítí a zda bude vůbec ekonomicky výhodné rozšíření parkoviště budovat. Pěkný den
Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města