česky Deutsch English

K OMEZENÍ OTVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ

14.9.2018

dotaz:
Dobrý den, ač nejsem právník, chci se vyjádřit k odpovědi na dotaz "Noční hluk z restauračních zařízení" ze dne 26. 7. 2018. Myslím si, že odpověď je nepřesná, lépe řečeno špatná. Doporučuji seznámit se s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09 ze dne 2. 11. 2010, kde připouští, že obce mají za přesně stanovených podmínek pravomoc stanovit noční zavírací hodiny barů, hostinců a restaurací, a to obecně závaznou vyhláškou s přesnými ustanoveními. Právo podnikat není právem neomezeným a je třeba jej vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy jako je pokojné bydlení a spánek. Je s podivem, že po tak dlouhé době od uveřejnění Ústavního nálezu je městským úředníkům tento Ústavní nález asi neznámý. Ještě k dotazu anonymního tazatele. Podivuji se, že městský úřad reaguje na dotazy anonyma, či na případná křestní jména či přezdívky. Je to k ostatním podepsaným tazatelům nesolidní. Nemá-li odvahu se pod svůj názor podepsat, ať raději mlčí. Děkuji.
~ Jiří Kubíček

odpověď:
Dobrý den, je na místě, abych poctivě přiznal, že jsem vycházel z neúplných informací. Máte pravdu, města mohou regulovat otevírací dobu restauračních zařízení. Samozřejmě podle jasně daných pravidel, která nebudou diskriminační. Je potřeba takto upravit městskou vyhlášku a jsem přesvědčený o tom, že nové zastupitelstvo, vzešlé z komunálních voleb, i vzhledem k množícím se stížnostem na noční hluk kolem provozoven se touto možností bude zabývat. Ještě jednou přijměte mou omluvu.
~ Bc. Jan Picka, starosta