česky Deutsch English

K čemu máme moderní autobusy v sokolovské MHD, když...

25.11.2019

dotaz:
Dobrý den, k čemu máme moderní MHD autobusy, když je starší řidiči neumí, nebo spíš nechtějí umět používat? Uvedu příklad třeba automatických dveří... Jeden starší šofér nechce zapínat tuto funkci a nechává lidí zbytečně stát u dveří jak z venku tak vevnitř autobusu. Maminky s kočárky musí běžet k předním dveřím a vyslechnout si spoustu až drzých přípomínek. Snad město mělo tuto funkci v podmínkách ne? A další dotaz je na plánované zdražování za vjezd do Terminálu.. Jak to město s Lignetou vyřešilo?


~ Jiří

odpověď:
Společnost LIGNETA autobusy s.r.o. prověřila Váš podnět u starších řidičů a nikdo z nich nezaznamenal podobný dotaz ani spoustu drzých připomínek. Uvádíme, že za bezpečnou přepravu ve vozidle je odpovědný řidič, který rozhoduje, zda použije nebo nepoužije automatické otvírání dveří, kterými jsou vozidla vybaveny. V některých lokalitách se automatické otvírání používá více v jiných méně nebo vůbec. Jde o to, aby řidič měl vždy přehled o bezpečném výstupu a nástupu cestujících, aby nedošlo k žádné újmě a podle toho může použít automatické otvírání nebo režim pod plnou kontrolou řidiče. Při nástupu cestujícího s kočárkem „musí“ cestující řidiče informovat, že hodlá s kočárkem nastoupit a řidič dává cestujícímu souhlas, že to bere na vědomí a umožní mu nástup. (Nebo řidič cestujícímu s kočárkem souhlas nedá, pokud už je autobus kočárkem/kočárky obsazen.). Ve smluvních přepravních podmínkách MHD Sokolov v článku 5 je popis přepravy dětí a dětských kočárků v bodu 2 písm. b) a c) se uvádí:

2) Přeprava dětského kočárku s dítětem: b. v každém vozidle MHD dopravce je povolena přeprava jednoho dětského kočárku; řidič může za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodu 2 c povolit přepravu druhého dětského kočárku, c. cestující s dětským kočárkem může do vozidla nastoupit pouze s vědomím řidiče. O svém úmyslu nástupu s dětským kočárkem informuje řidiče. Řidič k tomuto nástupu dává cestujícímu souhlas (řidič vozidla dává najevo, že vzal na vědomí požadavek na nástup cestujícího s dětským kočárkem, např. souhlasným kývnutím hlavou apod.). Následně může cestující s dětským kočárkem nastoupit do vozidla. Nebude-li současně prováděna přeprava cestujícího na invalidním vozíku, je povolena přeprava druhého dětského kočárku v místě vyhrazeném pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku. Každopádně pak řidič plně kontroluje daný nástup (výstup), aby nedošlo k přivření dveří ani žádné panice cestujících v reakci na hlášení, že se dveře automaticky zavírají. Obvykle to funguje tak, že pokud jsou obsluhovány zastávky s menší frekvencí a větší přehledností, popřípadě kde očividně není náznak k výstupu či nástupu, tak řidiči použijí automatické otvírání dveří, aby o své vůli zbytečně neotvírali dveře a nevětrali. Pokud je naopak větší počet cestujících ve vozidle či na zastávkách, použijí režim obsluhy dveří plně pod kontrolou řidiče. Ale je vždy na rozhodnutí řidiče, jak cestujícím zajistí bezpečný nástup a výstup.

Zároveň sdělujeme, že poplatky za vjezd na autobusový terminál se nezvyšují, zůstávají ve stejné výši dle ceníku platného od 01. 02. 2017.


~ LIGNETA autobusy s. r. o., MěÚ Sokolov