česky Deutsch English

Jízdenka egronet v MHD a zastávky na znamení

29.4.2019

dotaz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč už není možné zakoupit v autobusech MHD jízdenku egronet. A jak je to s možností cestovat v autobusech MHD na tuto jízdenku (v oficiálních materiálech projektu egronet je tato možnost stále uváděna), neboť jednou mě řidič jet nechal, ale jindy to jiný odmítl. Dále bych se chtěl zeptat, zda je v našem městě automaticky v MHD zaveden systém zastavování na znamení. Tato informace není nikde uváděna a pro některé cestující či návštěvníky  města to může být zmatečné. Řidiči totiž převzali zvyk předchozí společnosti, že na některých zastávkách staví jen, pokud na nich někdo stojí, pravidelní cestující raději avizují výstup před každou zastávkou, kde chtějí vystoupit. Dnes už s úsměvem vzpomínám, jak jsem si před lety odpočítal v jízdním řádu počet zastávek a vystoupil úplně jinde, neboť autobus tři zastávky projel bez zastavení a bez upozornění, že je právě projel. Nejsem proti zastávkám na znamení, naopak si myslím, že většina zastávek v našem městě by měla být v tomto režimu. Důležité však je cestující na tuto skutečnost upozornit. Když už máme v autobusech informační systém, neměl by to být takový problém.


~ David Dvořák

odpověď:
Vzhledem k tomu, že egronet jízdenka je platná pouze po vyplnění jména, je prodávána na předprodeji MHD. Předprodej jízdenek byl v minulosti vyvinut a zkušebně spuštěn na internetových stránkách, nicméně německá strana tuto možnost v Česku nepovolila.Jízdenky egronet platí v síti MHD Sokolovsko. Tyto jízdenky se vyskytují pouze výjimečně. Stížnost na neuznání jízdenek egronet neevidujeme.

Aktuálně se zastavuje automaticky na všech nácestných zastávkách, nicméně je tato varianta časově náročnější, než využití systému zastávek na znamení, které má ovšem také určité nevýhody. Kombinace signalizace cestujícího o záměru vystoupit a vizuální kontrola prostoru zastávky řidičem o množství cestujících, kteří hodlají nastoupit se jeví jako optimální. Této problematice bude věnována v dalším období zvýšená pozornost a cestující budou včas informováni o případných změnách.


~ Petr Schmid, společnost LIGNETA Autobusy