česky Deutsch English

Ještě k umístění zrcadla na křižovatce ulic B. Němcové a Slovenské a úpravám komunikace

26.3.2019

dotaz:
Obdržel jsem odpověď tiskového mluvčího na můj dotaz ve věci umístění vypouklého zrcadla na křižovatku ulic B. Němcové a Slovenské ve směru ke koupališti. Pochybuji o tom, že umístění vypouklého zrcadla do ostrůvku zeleně u křižovatky by ohrozilo finanční dotaci. Dále, že DI Policie ČR toto nedoporučuje. Každopádně si aktuální (předpokládám písemné) stanovisko Policie, údajně vydané městu, ověřím. S příslibem realizace stavebních úprav naší ulice v letošním roce a tím odstranění problémů, bych mohl být spokojen, kdyby: Prvotně předpokládám realizaci dlouhodobě odkládané stavby rekostrukce kanalizace, poté až komunikace. Zajímá mne proto stav stavebního řízení a plánovaný termín realizací obou staveb, neboť odpověď nepovažuji za reálnou a pro úřad závaznou.


~ V. Kodýdek

odpověď:
V ulici Slovenská dojde k výměně nebo sanaci stávající jednotné kanalizace. Realizaci připravuje Sokolovská vodárenská s.r.o.. Město Sokolov pak plánuje vybudování nové dešťové kanalizace a provedení stavební úpravy komunikace. V současné době město pracuje na zpracování projektové dokumentace a probíhá komunikace s dotčenými orgány. Termín realizace je odvislý od akce Sokolovské vodárenské. A ještě pro doplnění k zrcadlu... Obyčejně zrcadlo by nemělo žádný efekt, protože se mlží. Muselo by to být zrcadlo vyhřívané, což znamená, že by se muselo řešit i napojení na elektřinu. A tedy provádět výkopové práce.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí