česky Deutsch English

Jak je to s pronájmem bytů v areálu Zdraposo

20.3.2019

dotaz:
Vážená paní starostko, rád bych znal vaše stanovisko k pronájmu nově vybudovaných bytů v areálu fy ZDRAPOSO. Z jakého důvodu bylo rozhodnuto, že byty budou určeny pouze pro seniory 60+, když původně se mluvilo o startovacích bytech pro mladé rodiny nebo bezdětné páry (ať už vašimi ústy nebo ústy bývalého pana starosty). Podmínka vysoutěžení nejlepšího nájmu mi také nepřijde moc férová.  Myslím, že u přidělování městských bytů by se mělo přihlížet také zejména k potřebám  a možnostem občanů. Přijde mi to jako diskriminace chudší části obyvatelstva, kteří by například v pohodě dali dohromady peníze na základní nájemné, ale těžko se jim už bude konkurovat někomu, kdo nabídne například dvojnásobek. Zejména pokud jsou byty určeny pouze seniorům. Všichni víme, jak je to dnes s výší důchodů. V konečném důsledku se byt nakonec nedostane tomu, kdo by ho potřeboval, ale tomu kdo bude bohatší. V neposlední řadě se mi zdá podivnou podmínka, že pokud žadatel už nějaké bydlení má, tak mu bude nájem zvýšen na dvojnásobek. Opravdu je nutné přidělovat byt někomu, kdo už nějaké bydlení vlastní? Uvedené podmínky čerpám z článku v Sokolovském deníku https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/najemne-za-metr-ctverecni-bude-v-novych-bytech-startovat-na-95-korunach-20190307.html . Děkuji za zodpovězení dotazů a vyjádření k věci.


~ Michal Appelt

odpověď:
V areálu bývalého Zdraposa v sokolovské Gagarinově ulici bude letos na sklonku léta dokončeno 17 nových bezbariérových bytů, z nichž 16 nabídne Město Sokolov coby investor zájemcům ve věku 60 a více let. S výjimkou jednoho bytu takzvaného zvláštního určení pro držitele ZTP/P, který nebude nabízen ve výběrovém řízení. Takové je konečné rozhodnutí rady města, kterému logicky předcházely debaty, jak zmíněné byty využívat a pro koho vlastně budou určené. Zda to budou startovací byty pro mladé či pro bezdětné páry anebo pro seniory. Výsledkem těchto jednání bylo nakonec stanovení skupiny 60+. Řada seniorů, kteří bydlí například v rodinném domě nebo velkém bytě, už nemá síly na údržbu těchto nemovitostí a dali by přednost bydlení v menším a bezbariérovém bytě.

Jak byty přidělovat? Jakékoliv metody, ať by šlo o pouhé přidělení bytu rozhodnutím orgánu města, nebo by se jednalo o soutěž, se mohou někomu zdát jako neférové. V tomto případě jde o zcela nové byty a tak se nám jeví jako odpovídající právě nabídkové řízení. Což je běžná praxe v přidělování městských bytů, například v Chebu se to děje formou aukce. Město Sokolov rozhodně neznevýhodňuje občany s nižšími příjmy. Vlastní na 1270 bytů a jejich přidělování není vázáno na aukce či jiné výběrové metody spojené s finančními nabídkami. Rada města se každou žádostí velmi podrobně zabývá a přihlíží přitom k potřebám a možnostem občanů, kteří o byt žádají. Nájemné v těchto bytech je 50 korun nebo 65 korun za metr čtvereční. To podle toho, kolik bylo do bytu městem investováno. Z celkového počtu bytů má Sokolov v současnosti 320 nízkonákladových bytů pro seniory, kde je nájemné 33 korun za metr čtvereční.

Pokud jde o zmiňovanou „podivnou podmínku“, že pokud žadatel o byt ve Zdraposu už bydlení má, tak mu bude nájem zvýšen na dvojnásobek, odpověď je prostá. Zvýšení nájemného na dvojnásobek má za cíl, aby se uchazeč o byt ve Zdraposu za předpokladu, že se žádostí uspěje, svého bytu v soukromém vlastnictví co nejdříve zbavil. Bereme v úvahu, že mnozí ze seniorů vlastní byt, který jim nevyhovuje. A rádi by ho vyměnili za bydlení, jaké se nabízí například ve Zdraposu. Můžeme uvést jeden z konkrétních případů. Manželská dvojice ve věku nad 60 let si před více než dvaceti let pořídila v Sokolově byt ve čtvrtém patře v domě bez výtahu. Tehdy to vůbec neřešili, jenomže roky přibývaly. Nyní by manželé raději bydleli v přízemí, a pokud možno v bezbariérovém bytě. A klidně i v menším, než v současnosti mají. Kdyby se teoreticky o byt ve Zdraposu ucházeli a získali ho, chtěli by prodat svůj byt, jež by opustili. To však nejde ze dne na den, potřebovali by na to určitý čas. A právě po tento čas by platili dvojnásobek nájemného, aby prodej svého původního bytu realizovali co nejdříve.


~ Renata Oulehlová, starostka města