česky Deutsch English

Informace o úpravách nájemného v městských bytech

25.3.2020

dotaz:
Dobrý den, dne 12. 3. byl vyhlášen v ČR nouzový stav a jelikož jsem zdravotní sestra v sociálních službách, dotýká se mě tento stav více a společně se mnou i řada solidárních lidí nabízí pomoc v rámci možností. Dne 13.3 . Město Sokolov mi zaslalo dopis, ve kterém mě informují o zvýšení nájemného a v případě nesouhlasu mám byt opustit! Ze strany města Sokolov opravdu solidární pomoc v době nouzového stavu v ČR.


~ Jiřina Ježková

odpověď:
Vážená paní Ježková, o zvýšení nájmu v městských bytech rozhodla rada města letos 15. ledna. Všem uživatelům městských bytů se pak začalo rozesílat oznámení o úpravě nájemného. A to postupně podle toho, kdy jednotlivým nájemníkům končí jejich smlouvy. Když se úprava nájemného schvalovala, a poté se začala oznámení o zvýšení nájemného rozesílat, nikdo nic o příchodu koronavirové epidemie netušil. A buďme upřímní, toto s ní ani nijak nesouvisí. To, jak vše popisujete, není nic jiného, než bezprecedentní zneužívání situace a kombinace věcí, které spolu nemají vůbec nic společného. Zvláště pak spojování Vaší profese zdravotní sestry s úpravami nájemného ve městě Sokolov a odkazováním na koronavirovou epidemii. Velmi si vážíme všech, kdo v této složité situaci pomáhají, což je jistě i Váš případ. Na druhou stranu ale nelze toho, co se děje, zneužívat takovým způsobem, jako to děláte Vy. Vaše zpráva zveřejněné na facebooku je matoucí, zavádějící a šíříte mezi veřejností neobjektivní informace. Oznámení, které jste obdržela stejně jako další desítky uživatelů městských bytů, je standardním úředním sdělením o úpravě smluvního vztahu. Rada města přitom schválila 4. března prodloužení Vaší nájemní smlouvy u bytové jednotky v Sokolově. A to i přesto, že jste byla v minulosti upozorňována na pozdní úhrady nájemného. Vaše nové nájemné bylo po úpravě stanoveno za byt 3 + 1 na 4 380 korun (60 Kč/m2/měsíc). Nájemné v městských bytech v Sokolově se nezvyšovalo už deset let a i po jeho současné úpravě, která je v souladu se zákonem, je i nadále výrazně pod úrovní komerčních nájmů. Město přitom musí bytový fond opravovat a udržovat, což stojí každoročně nemalé finanční prostředky.


~ Renata Oulehlová, starostka města