česky Deutsch English

HLUK Z NOČNÍHO KLUBU

25.2.2019

dotaz:
Dobrý den, po té co nás basy z Hamburgu opětovně nenechaly spát, se ptám, kdy město jako vlastník této nemovitosti zjedná pořádek a zajistí, aby provozovatel Hamburgu nechal basy na jeho výkonné aparatuře ve dne i v noci vypnuté nebo alespoň úplně ztlumené. Nechápu, proč majitel nemovitosti, tedy město, nezasáhne a nezjedná nápravu, i když je na toto upozorňován. Udivuje mě Váš nezájem, paní Oulehlová, s jakým se k tomuto problému stavíte, i když víte, jaké zdravotní problémy to způsobuje. Ze zdravotních důvodů není možné s vyřešením tohoto problému už déle otálet. Pokud tento problém co nejrychleji nevyřešíte, obrátím se na hejtmanku a zvážím média.
~ S pozdravem Libor

odpověď:
Dobrý den, po první stížnosti provozovatel na náš pokyn nechal seřídit aparaturu (konkrétně úroveň basů) a provedený úkon doložil písemně. Dalším krokem může být měření úrovně hluku v okolí provozovny a v přilehlých budovách. K tomu by bylo vhodné identifikovat i budovu, kde bydlí stěžovatel. Jelikož podání je anonymní, nevíme, kam se zaměřit. Rovněž nemůžeme oficiálně stěžovateli odpovědět a třeba získat další doplňující informace. Problémem jsme se zabývali, byli jsme osobně v lokalitě v době diskotéky, ptali jsme se v okolí a nemáme jiné negativní poznatky. Přesto se budeme stížností dále zabývat a pokud se prokáže překračování limitů, budeme vyžadovat účinné opatření k potlačení nežádoucích zvukových efektů, v nejzazším případě přistoupíme k výpovědi z provozovny. Musím dodat, že provozovatel s námi aktivně spolupracuje, jeho zájmem je, aby podnikání v této provozovně neobtěžovalo okolí nad akceptovatelnou úroveň.
~ Ing. Erik Klimeš, Sokolovská bytová s.r.o., ředitel