česky Deutsch English

Finanční podpora orchestru

2.3.2023

dotaz:
Dobrý den,
pokusím se napsat sem veřejně, nyní jste i mnou nově zvolený starosta a tak mám dotaz na ideálně celoroční grantový systém. Za pana Picky, paní Oulehlové či pana Sedláčka nebylo možné získat grant od města Sokolov na orchestr BMB, který reprezentuje město Sokolov a to jen díky nastaveným pravidlům, které se přeci dají změnit, ale není vůle. Tudíž jsem ze Sokolova velice zklamán. I Cheb dá městskému orchestru peníze na cokoliv, když je třeba. Kynšperk a jiné obce taktéž. Ve výpisu kultura není žádná kapela, jen sporty...roky mě to trápí. Poslední vyjádření, které jsme obdrželi, když kolegové zašli osobně jednat s panem Pckou a paní Oulehlovou, že max dají grant na danou akcí....ok potřebovali jsme tenkrát 45000 poplatit dopravu na Moravu a na to by nám možná dali 10000, které se ještě musí schválit. Tak taková pomoc nejistá je doslova k prdu. Chebský orchestr potřeboval do USA 3mil a jen město dalo 1mil. , to samé do Španělska......a Sokolov podpoří jen fotbal a hokej. Píši jak to je a jak to cítím. Přeji pěkný den.

~ Kučera

odpověď:
Vážený pane Kučero,
město Sokolov má na Vámi zmiňovanou oblast kultury zřízen Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit, v rámci kterého lze přiznat dotace na celoroční činnost nebo dotace na jednotlivou akci. Pokud splníte stanovená kritéria týkající se žadatele, jeho bezdlužnosti a obsahově spadáte do ustanovení Programu, můžete si zažádat o danou dotaci z rozpočtu města ve stanovených termínech. Na celoroční činnost se žádosti o dotace předkládaly do 15. 11. 2022, a o těchto již zastupitelstvo města rozhodlo. Co se týká jednotlivých akcí, je pro oblast kultury v Programu vyčleněno pro rok 2023 Kč 150 000. Pokud se akce bude konat ve třetím čtvrtletí roku, můžete žádat, po splnění všech podmínek, do 15. 4. 2023 předepsaným způsobem; na akci konanou v posledním čtvrtletí tohoto roku pak do 15. 8. 2023. Znění Programu, rozpočet i formuláře najdete zde: https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_kancelare_tajemnika/formulare-34247. Město Sokolov v letošním roce, ani v létech předchozích, Vaši žádost neobdrželo. Dle výpisu z rejstříku je sídlo Vašeho zapsaného spolku v Dolním Rychnově. V tomto případě opravdu nemůžete město Sokolov žádat o finanční podporu celoroční činnosti. Zároveň si Vám touto cestou dovoluji navrhnout osobní jednání ve věci.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta