česky Deutsch English

Dostupnost podatelny

2.11.2022

dotaz:
Vážený pane starosto,
předpokládám, že chcete být vstřícný a otevřený úřad. Chápu, že úředníci na odborech potřebují také někdy v klidu pracovat a zpracovávat agendu - proto nastavené úřední hodiny. Nechápu ale, proč není k dispozici podatelna (např. út, st do 15.00), kam bych mohla podat např. žádost o stavební povolení. Jako vzor je možné uvést např. Magistrát KV.
S pozdravem

~ Ing. Věra Tomsová

odpověď:
Vážená paní inženýrko,
děkujeme za zaslaný dotaz.
V krátkosti si dovolím podat základní informace o možnosti podání listinné korespondence.
Podatelna úřadu je pro občany dostupná po celé stanovené úřední hodiny, tj.
- v pondělí a středu od 8,00 hodin do 17,00 hodin
- v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin do 14,00 hodin
- v pátek od 8,00 do 12,00 hodin.
V době nepřítomnosti pracovníka podatelny je plnohodnotně zajištěn zástup ze strany pracovníků recepce.
Rozsah hodin podatelny úřadu je zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup Základní informace o Městském Úřadu Sokolov
. Nad rámec těchto úředních hodin, pak můžete vložit korespondenci do označené schránky, která je umístěna před hlavním vchodem do úřadu, na adrese Rokycanova 1929, Sokolov, a je přístupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Mimo listinnou podobu je možné zaslat vybraná podání prostřednictvím datové schránky či na adresu epodatelna@mu-sokolov.cz
. Bohužel však Vámi zmiňovanou žádost o stavební povolení je možné dle právních předpisů podat pouze v listinné podobě.
Nicméně běžnou praxí je domluvit si telefonicky individuální termín předání dokumentace u příslušného pracovníka odboru, a to např. brzy ráno nebo odpoledne po úředních hodinách.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta