česky Deutsch English

Dopravní značení v některých ulicích města

12.12.2019

dotaz:
Dobrý den, můj dotaz se týká umisťování značek zákazu zastavení. V ulici Rooseveltova jste umístili značku zákaz zastavení, po levé straně u obchodů s odůvodněním, že se jedná o ulici s obousměrným provozem a musí být zachován průjezdný pruh minimálně 6 metrů. Budiž. Proč tedy není zákaz zastavení ze stejného důvodu na jedné straně ulice Jiráskova? Po obou stranách stojí auta a pokud se potkáte s protijedoucím autem, tak jeden z vás musí uhnout. Často ani není kam. Stejná situace ulice Komenského, směrem od Permona po pravé straně. Auta stojí až v zatáčce, takže chcete-li tam projet, musíte vyjet do protisměru do zatáčky, do které nevidíte.


~ Jana V.

odpověď:
Dobrý den, obecně platí pravidlo, že na obousměrné komunikaci musí zůstat volný jízdní pruh 3 m pro každý směr jízdy. Dopravní značka je zde umístěna "navíc", proto aby zdůraznila zákaz, který vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přistoupili jsme k tomu z toho důvodu, že parkující vozidla nejen zhoršovala průjezd ostatních vozidel, ale často nemohla vozidla parkující kolmo ani vyjet. Na dalších dvou Vámi uvedených komunikacích platí zákonná právní úprava na jejíž dodržování dohlíží policie. Další umístění dopravních značek zákazu zastavení v ulici Jiráskova a Komenského zatím plánováno není.


~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí majetkového oddělení, odbor správy majetku města