česky Deutsch English

Dopravní značení na křížení víceúčelové stezky se silnicí

1.6.2020

dotaz:
Dobrý den, je v plánu v místech křížení nově vybudované cyklostezky a ulic K. H. Borovského a Švabinského zpomalovací retardér nebo nějaké výstražné vodorovné značení, které upozorní na to, že jde o křížení stezky a silnice pro motorová vozidla. A to jak ze strany přijíždějících vozidel, tak ze směru cyklistů je tam sice značka konec cyklostezky. Nevím, jestli je to dostatečné. Děkuji


~ Jiří Husák

odpověď:
Vážený pane Husáku, v ulici K. H. Borovského jsou řidiči na přítomnost přechodu pro chodce a přechodu pro cyklisty upozorňováni instalovaným svislým dopravním značením. V místě křížení je vodorovným dopravním značením vyznačeno místo pro přecházení chodců a přejezd cyklistů. Jedná o stávající přechod pro chodce, rozšířený o pruh pro cyklisty. Není nutné osazovat retardéry. Navíc se jedná o silnici KSÚS KK, retardéry by musel (mohl) osadit vlastník nikoliv město. V ulici Švabinského se jedná o místo pro přecházení a cyklostezka je před ním v těchto místech ukončena. Zde je cyklista povinen sesednou z kola a po přejití jako chodec může za místem pro přecházení pokračovat v další jízdě. V tomto místě není nutné žádné další svislé a vodorovné dopravní značení. Toto místo bylo již v minulosti používáno jako místo pro přecházení bez dalších úprav a označení. Chodec ani cyklista /který se zde stává chodcem) nemají žádnou přednost a musí respektovat provoz na pozemní komunikaci. Obě místa a jejích označení byla odsouhlasena DI PČR Sokolov a odborem dopravy byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích.


~ Luboš Pravec, odbor rozvoje města