česky Deutsch English

Dlouhodobě parkující automobil před domem

5.3.2019

dotaz:
Zdravím! Před naším domem 1782 stojí déle než půl roku červená dodávka. Zabírá dvě parkovací místa. Majitel s auty obchoduje,někdy zabírá i tři místa. V domě bydlí vesměs starší lidé, parkují kde se dá a nosí těžké nákupy od aut. Majitel na domluvu odpovídá vulgárně, odstavit vůz na nedaleké parkoviště odmítá. Můj dotaz je, zda má obec nějakou možnost, tato dlouhodobě nepoužívaná auta z frekventovaných míst odstranit. V ulici to není jediný případ. Předem děkuji za odpověď.
~ Jan Šmíd

odpověď:
Dotaz je formulován nejasně. S ohledem na dostupné informace lze tedy pouze uvést, že pokud vozidla parkují na místech k tomu určených a dodržují přitom dopravní značení, není důvod jakkoliv zasahovat, a to ani v případě dlouhotrvajícího parkování. Důvodem zásahu by mohlo být např. to, pokud by se řidič zaparkováním vozidla dopustil přestupku spočívajícím např. v porušení povinnost řídit se dopravními značkami, tj. i vodorovnými dopravními značkami vyznačujícími jednotlivá parkovací místa). Dalším důvodem zásahu by mohlo být to, pokud by zaparkované, resp. odstavené vozidlo bylo vrakem (pozn.: vrakem se rozumí silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla). Nic takového ale z dotazu nevyplývá.

Dobrý den, vozidla lze z místa odstranit, pouze jedná-li se o překážku silničního provozu a nebo vrak. Znamená to, že musí chybět podstatné části vozidla (světla, kola, dveře, okna atd.). Pěkný den

~ Mgr. Ladislav Simet, odbor právní a živnostenský úřad; Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie