česky Deutsch English

Podněty od občanů města

11.2.2019 (aktualizováno: 29.3.2019 8:55), Městský úřad Sokolov

Město se rozhodlo dát prostor i široké veřejnosti k vyjádření názoru, co by mělo být obsahem Akčního plánu pro další období. Pokud víte o prioritě či záležitosti, která by neměla být ze strany města opomenuta a která by neměla v tomto strategickém dokumentu chybět, prosím, sdělte nám to. Podněty lze zasílat prostřednictvím tohoto formuláře a to do 30.04.2019.

Současnou podobu Akčního plánu (část C: Strategického plánu udržitelného rozvoje města) lze shlédnout na https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/program-rozvoje-mesta-26515.