česky Deutsch English

Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov

16.11.2017 (aktualizováno: 16.11.2017 14:45), Plány a studie rozvoje města

Záměrem města Sokolov je za finanční podpory národních finančních prostředků zrevitalizovat areál bývalého železničního depa v ulici Nádražní. Cílem studie bylo navrhnout nové rozvojové plochy včetně jejich dopravní obslužnosti a vytipovat možné podnikatelské využití. Studie není závazná, detailní projekt území bude řešen až v dalších stupních projektové dokumentace.

Depo