česky Deutsch English

Recepce městského úřadu v Sokolově

26.9.2017 (aktualizováno: 26.9.2017 15:22), Plány a studie rozvoje města

Za účelem vytvoření vyššího komfortu pro návštěvníky úřadu, zajištění diskrétní zóny pro klienty Czechpointu a v neposlední řadě taktéž celkového pojetí vzhledu prostoru recepce a vestibulu odsouhlasilo vedení města návrh studie “Recepce městského úřadu v Sokolově“ zpracovanou paní Ing. Arch. Olgou Růžičkovou. Studie řeší dispoziční řešení a zařízení recepce včetně vizualizace prostoru.

recepce