česky Deutsch English

Fontána v kruhové křižovatce u radnice

7.10.2014 (aktualizováno: 7.10.2014 23:39), Plány a studie rozvoje města

V křižovatce s kruhovým objezdem mezi radnicí a pomníkem bojovníka od Sokolova je plánována fontána, další vodotrysk je navržen přímo z toku Lobezského potoka před radnicí uprostřed nového přijímacího a informačního centra radnice. Namísto parkoviště u radnice do náměstí Budovatelů je navržen parkovací dům.

Fontána na kruhovém objezdu u Městského úřadu