česky Deutsch English

Bytové domy v ulici Křižíkova, Sokolov

26.9.2018 (aktualizováno: 29.1.2019 8:48), Plány a studie rozvoje města

Cílem studie byl návrh zastavění plochy bývalého dopravního hřiště v ul. Křižíkova novými bytovými domy. Studie byly vypracovány 3 architekty: • Petr Tuček architect • A69-architekti s.r.o. • Ing. arch. Miloslav Bokota. Kompletní výtisk studií je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města, Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929.

STUDIE - Architekti A69 s.r.o.

Bytové domy ul. křižíkova, Sokolov - A69 - architekti s.r.o.

POČET BYTŮ: 63

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 109

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 186 228 560,- Kč bez DPH

STUDIE - BOKOTA Architekti

Bytové domy ul. křižíkova, Sokolov - BOKOTA Architekti

POČET BYTŮ: 62

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 85

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 161 791 500,- Kč bez DPH

STUDIE - Ing. Arch. Petr Tuček

Bytové domy, ul. křižíkova, Sokolov - Ing. Arch. Petr Tuček

POČET BYTŮ: 87

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 114

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 283 625 837,- Kč bez DPH