česky Deutsch English

Podzemní parkování na náměstí Budovatelů

Cílem studie bylo zjistit finanční, technické a prostorové nároky na vybudování podzemního parkoviště pod náměstím Budovatelů. Studie kromě podzemního parkování řeší i prostor náměstí, přilehlých ulic a předprostor obchodního centra Ural a městského úřadu. V rámci studie vznikly 4 varianty.

ZPRACOVATEL STUDIE: H.A.N.S. stavby, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1560.html

Varianty studie

Varianta A -  navrhuje jednopodlažní parkování pouze pod plochou náměstí.

Varianta B – navrhuje dvoupodlažní parkování pouze pod plochou náměstí.

Varianta C – navrhuje jednopodlažní parkování pod plochou náměstí a přidává jednopodlažní parkování pod parkovištěm před OD Ural a budovou městského úřadu.

Varianta D – navrhuje dvoupodlažní podzemní parkování pod plochou náměstí a připojuje k němu jednopodlažní podzemní parkování pod parkovištěm OD Ural a budovou městského úřadu.

tabulka

STUDIE/VIZUALIZACE

Podzemní parkování na náměstí Budovatelů 3

Podzemní parkování na náměstí Budovatelů 4

Studie ke stažení/shlédnutí

Studie podzemního parkování na náměstí Budovatelů


Bytové domy v ulici Křižíkova, Sokolov

Cílem studie byl návrh zastavění plochy bývalého dopravního hřiště v ul. Křižíkova novými bytovými domy. Studie byly vypracovány 3 architekty: • Petr Tuček architect • A69-architekti s.r.o. • Ing. arch. Miloslav Bokota. Kompletní výtisk studií je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města, Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929.

STUDIE - Architekti A69 s.r.o.

Bytové domy ul. křižíkova, Sokolov - A69 - architekti s.r.o.

POČET BYTŮ: 63

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 109

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 186 228 560,- Kč bez DPH

STUDIE - BOKOTA Architekti

Bytové domy ul. křižíkova, Sokolov - BOKOTA Architekti

POČET BYTŮ: 62

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 85

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 161 791 500,- Kč bez DPH

STUDIE - Ing. Arch. Petr Tuček

Bytové domy, ul. křižíkova, Sokolov - Ing. Arch. Petr Tuček

POČET BYTŮ: 87

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 114

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 283 625 837,- Kč bez DPH


Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov

Záměrem města Sokolov je za finanční podpory národních finančních prostředků zrevitalizovat areál bývalého železničního depa v ulici Nádražní. Cílem studie bylo navrhnout nové rozvojové plochy včetně jejich dopravní obslužnosti a vytipovat možné podnikatelské využití. Studie není závazná, detailní projekt území bude řešen až v dalších stupních projektové dokumentace.

Depo


Recepce městského úřadu v Sokolově

Za účelem vytvoření vyššího komfortu pro návštěvníky úřadu, zajištění diskrétní zóny pro klienty Czechpointu a v neposlední řadě taktéž celkového pojetí vzhledu prostoru recepce a vestibulu odsouhlasilo vedení města návrh studie “Recepce městského úřadu v Sokolově“ zpracovanou paní Ing. Arch. Olgou Růžičkovou. Studie řeší dispoziční řešení a zařízení recepce včetně vizualizace prostoru.

recepce


Městská knihovna Sokolov

Z důvodů nevyhovujících prostor stávající městské knihovny se vedení města rozhodlo pro zpracování  studie nové knihovny  a to  v nevyužívaných  objektech  č.p.  134 a 135 na Starém náměstí ( bývalé DM).

Pro zpracování studie byla oslovena paní  Ing. Arch. Olga Růžičková, která se v současné době úspěšné podílí na dalších projektech.  Dne 19.09.2017 byla prezentována úvodní část studie.

Knihovna


Fontána v kruhové křižovatce u radnice

V křižovatce s kruhovým objezdem mezi radnicí a pomníkem bojovníka od Sokolova je plánována fontána, další vodotrysk je navržen přímo z toku Lobezského potoka před radnicí uprostřed nového přijímacího a informačního centra radnice. Namísto parkoviště u radnice do náměstí Budovatelů je navržen parkovací dům.

Fontána na kruhovém objezdu u Městského úřadu
Návrh řešení dopravy v klidu

Návrh rozvoje parkovacích možností v Sokolově zpracovaný po pečlivé analýze současného stavu a vyhodnocení předpokládaných trendů.

Návrh řešení dopravy v klidu


Nábřeží Ohře

Plán skrytí parovodu do země a vytvoření cyklostezky a promenády na nábřeží řeky Ohře.

Nábřeží Ohře