česky Deutsch English

Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov

Záměrem města Sokolov je za finanční podpory národních finančních prostředků zrevitalizovat areál bývalého železničního depa v ulici Nádražní. Cílem studie bylo navrhnout nové rozvojové plochy včetně jejich dopravní obslužnosti a vytipovat možné podnikatelské využití. Studie není závazná, detailní projekt území bude řešen až v dalších stupních projektové dokumentace.

Depo


Recepce městského úřadu v Sokolově

Za účelem vytvoření vyššího komfortu pro návštěvníky úřadu, zajištění diskrétní zóny pro klienty Czechpointu a v neposlední řadě taktéž celkového pojetí vzhledu prostoru recepce a vestibulu odsouhlasilo vedení města návrh studie “Recepce městského úřadu v Sokolově“ zpracovanou paní Ing. Arch. Olgou Růžičkovou. Studie řeší dispoziční řešení a zařízení recepce včetně vizualizace prostoru.

recepce


Městská knihovna Sokolov

Z důvodů nevyhovujících prostor stávající městské knihovny se vedení města rozhodlo pro zpracování  studie nové knihovny  a to  v nevyužívaných  objektech  č.p.  134 a 135 na Starém náměstí ( bývalé DM).

Pro zpracování studie byla oslovena paní  Ing. Arch. Olga Růžičková, která se v současné době úspěšné podílí na dalších projektech.  Dne 19.09.2017 byla prezentována úvodní část studie.

Knihovna


Fontána v kruhové křižovatce u radnice

V křižovatce s kruhovým objezdem mezi radnicí a pomníkem bojovníka od Sokolova je plánována fontána, další vodotrysk je navržen přímo z toku Lobezského potoka před radnicí uprostřed nového přijímacího a informačního centra radnice. Namísto parkoviště u radnice do náměstí Budovatelů je navržen parkovací dům.

Fontána na kruhovém objezdu u Městského úřadu
Návrh řešení dopravy v klidu

Návrh rozvoje parkovacích možností v Sokolově zpracovaný po pečlivé analýze současného stavu a vyhodnocení předpokládaných trendů.

Návrh řešení dopravy v klidu


Nábřeží Ohře

Plán skrytí parovodu do země a vytvoření cyklostezky a promenády na nábřeží řeky Ohře.

Nábřeží Ohře