česky Deutsch English

Informace o odboru

18.12.2018 (aktualizováno: 18.12.2018 15:36), Úsek sekretariátu
  • Administrativně a organizačně zajišťuje činnost starosty, místostarostů a tajemníka, vč. vedení spisové služby a dalších úkolů podle spisového a skartačního řádu.
  • Spravuje denní rozvrh práce starosty a místostarostů.
  • Organizuje akce pořádané starostou, místostarosty a tajemníkem.
  • Vyhotovuje zápisy z jednání Vedení MěÚ a porady vedoucích odborů a samostatných oddělení MěÚ.
  • Zajištuje přijímání návštěv Vedení MěÚ a servis pro tyto návštěvy.
  • Podílí se na zajištění zasedání ZM a schůzí RM.
  • Podílí se s odborem kanceláře tajemníka na zajištění přípravy a průběhu voleb a referenda.

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefon
Hana Podzimková
asistentka starosty, místostarostů, tajemníka úřadu
hana.podzimkova@mu-sokolov.cz +420 354 228 293
+420 724 764 431
Jana Beranová
asistentka starosty, místostarostů, tajemníka úřadu
jana.beranova@mu-sokolov.cz +420 354 228 293
+420 724 333 908