česky Deutsch English

Úsek personalistiky

3.10.2016 (aktualizováno: 1.6.2022 15:25), Tajemnice
  • Zajišťuje agendu práce a mezd
  • Vede osobní agendu pracovníků MěÚ
  • Zajišťuje vzdělávání pracovníků MěÚ
  • Zajišťuje preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců
  • Organizuje výběrová řízení na volná pracovní místa
  • Spolupracuje s ostatními útvary v oblasti partnerských vztahů a doprovází členy vedení města na akce s partnerskými městy
  • Podílí se s odborem kanceláře tajemníka na zajištění přípravy a průběhu voleb a referenda (oblast mezd) a v této oblasti spravuje rozpočet