česky Deutsch English

Tajemnice městského úřadu

22.9.2014 (aktualizováno: 5.9.2018 14:33), Tajemnice

Mgr. Simona Randová
tajemnice

Co zajišťuje tajemnice městského úřadu?

Kompetence tajemníka stanovuje § 110 zákona o obcích. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům města Sokolova v městském úřadu a je ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., vedoucím úřadu.

Přímo řídí odbor kanceláře tajemníka, všechny odbory MěÚ s výkonem státní správy a úsek personalistiky.

Plní vůči zaměstnancům města Sokolova zařazeným do MěÚ úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle zákoníku práce.

E-mail: simona.randova@mu-sokolov.cz
Telefon: +420 354 228 280
Služební telefon: +420 724 333 907

Adresa:
Mgr. Simona Randová
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Kancelář tajemnice naleznete v 2. patře hlavní budovy "A" městského úřadu.