česky Deutsch English

Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

2.4.2019 (aktualizováno: 3.4.2019 14:46), Pracovník vztahů k veřejnosti – tiskový mluvčí

Vladimír Meluzín
tiskový mluvčí

Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

Vystupuje jménem městského úřadu a jeho organizací v médiích, připravuje tiskové zprávy a dohlíží na jejich konečnou podobu, má na starost internetové stránky města a sociální sítě, komunikace radnice s veřejností, vytváří mediální strategie k jednotlivým projektům, kampaním a programům. Má dohled nad konečnou podobou písemných materiálů připravovaných pro vnitřní i vnější komunikaci města a městského úřadu. Má na starost vše, co se týká fotografie, videa a obrazového archivu. Podílí se na tvorbě časopisu, letáků a dalších tiskovin, které město Sokolov vydává.

E-mail: vladimir.meluzin@mu-sokolov.cz
Telefon: +420 354 228 172
Služební telefon: +420 702 236 243

Adresa:
Vladimír Meluzín
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Kancelář pracovníka vztahů k veřejnosti naleznete v 6. patře hlavní budovy "A" městského úřadu, č. dv. A.6.09.