česky Deutsch English

Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

2.4.2019 (aktualizováno: 8.6.2023 12:29), Pracovník vztahů k veřejnosti – tiskový mluvčí

MgA. Michal Švarc
tiskový mluvčí

Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

Vystupuje jménem městského úřadu a jeho organizací v médiích, připravuje tiskové zprávy a dohlíží na jejich konečnou podobu, má na starost internetové stránky města a sociální sítě, komunikace radnice s veřejností, vytváří mediální strategie k jednotlivým projektům, kampaním a programům. Má dohled nad konečnou podobou písemných materiálů připravovaných pro vnitřní i vnější komunikaci města a městského úřadu. Má na starost vše, co se týká fotografie, videa a obrazového archivu. Podílí se na tvorbě časopisu, letáků a dalších tiskovin, které město Sokolov vydává.

Adresa:
MgA. Michal Švarc
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
Telefon: +420 354 228 172
Mobil: +420 720 800 692
E-mail: michal.svarc@mu-sokolov.cz

Kancelář pracovníka vztahů k veřejnosti naleznete ve 2. patře hlavní budovy "A" městského úřadu, č. dv. A.2.05.