česky Deutsch English

Upozornění na výskyt afrického moru prasat (AMP) v ČR a na mimořádná veterinární opatření s cílem zabránění šíření AMP na celém území ČR

19.7.2017 (aktualizováno: 15.10.2018 9:03), Ochrana zvířat a rybářství

V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Vyšetření v červnu 2017 prokázalo nákazu u uhynulých divokých prasat na Zlínsku. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy (SVS). Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.

AMP je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100% úmrtností. Původním zdrojem nákazy bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata. Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42°C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. V populaci divokých prasat se virus šíří zejména přímým kontaktem, ale také krmivem, vodou a předměty.

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat, který se vyskytl u divokých prasat na Zlínsku. Nařizuje intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat na celém území ČR. Nově se za tímto účelem povoluje využívání způsobů lovu divokých prasat, které v současnosti legislativa zakazuje. V zamořené oblasti se výrazně zpřísňují pravidla pro domácí chovy prasat.

Dne 13.07.2017 bylo vydáno mimořádné veterinární opatření SVS, které ukládá všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu povinnost celoročně lovit všechny věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu pohlaví. Nově bude možné pro intenzivní lov divočáků používat zdroje umělého osvětlení či zaměřovače umožňující noční vidění. Povoluje se také odlov na pozemcích, kde probíhá sklizeň zemědělských plodin či střílení divočáků v odchytových zařízeních. Nařízení se nevztahuje pouze na zamořenou oblast na Zlínsku.

Subjekty, které se věnují preparátorské úpravě vedlejších živočišných produktů pocházejících z pobaltských zemí a Polska, kde se africký mor prasat dlouhodobě vyskytuje, budou muset nejpozději v den, kdy obdrží zásilku, informovat příslušnou krajskou veterinární správu.
SVS také upozorňuje, že v současnosti platí zákaz krmení prasat kuchyňskými odpadky. Nový dokument zdvojnásobuje peněžní sankci za jeho porušení.

Ačkoliv se situace nákazy zdá být v ČR klidná, je potřeba věnovat této problematice stále vysokou pozornost, zejména se zvyšujícím se počtem ohnisek v zahraničí a postupným šířením této nákazy jak u divokých prasat, tak v chovech prasat domácích (Polsko, Maďarsko a i u divokých prasat v Belgii).

Podrobnější informace k onemocnění AMP jsou na tomto odkazu SVS:

Africký mor prasat

Aktuální nákazovou situaci je možné sledovat na internetových stránkách SVS:

Aktuální nákazová situace