česky Deutsch English

Informace o úseku

22.9.2014 (aktualizováno: 2.11.2017 11:49), Ochrana zvířat a rybářství
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Jindřiška Rychnová
referentka – ochrana zvířat, rybářské lístky
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 354 228 177
Na úseku ochrany zvířat proti týrání v rozsahu obecního úřadu – na území města Sokolov:
  1. Přijímá oznámení o pořádání veřejného vystoupení se zvířaty.
V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
  1. Rozhoduje o zvláštním opatření – nařizuje umístění týraných zvířat do náhradní péče, nařizuje opatření ke snížení počtu chovaných hospodářských zvířat nebo pozastavení činnosti.
  2. Ukládá pokuty za přestupky.
Na úseku rybářství v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
  1. Ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci rybářských stráží.
  2. Vydává a odebírá rybářské lístky.
  3. Ukládá pokuty za přestupky.