česky Deutsch English

Riziková území při extrémních přívalových srážkách

18.10.2014 (aktualizováno: 18.10.2014 20:36), Ochrana před povodněmi

Krajský úřad Karlovarského kraje nechal zpracovat projekt "Riziková území při extrémních přívalových srážkách", jehož hlavním cílem bylo identifikovat obce ohrožené povodněmi z přívalových srážek („přívalové povodně"). Tento projekt byl dokončen v prosinci roku 2012 a jeho výstupy jsou uveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje.