česky Deutsch English

Povodňová ochrana - zajímavé odkazy

5.1.2015 (aktualizováno: 6.1.2015 11:46), Ochrana před povodněmi
Vodohospodářský informační portál.

Vodohospodářský informační portál - stavy a průtoky na vodních tocích.

Vodohospodářský informační portál - hladiny vody v nádržích.

Vodohospodářský informační portál - srážky.

POVIS (povodňový informační servis).

HEIS VÚV (Hydroekologický informační systém VÚV TGM).