česky Deutsch English

Informace o úseku

22.9.2014 (aktualizováno: 8.11.2017 9:56), Ochrana před povodněmi
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo

Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru

jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz

354 228 170

724 333 904

Bc. Kateřina Brandlová
referentka – vodoprávní úřad
katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

354 228 178

602 110 438

Ing. Robin Štrudl
referent – vodoprávní úřad
robin.strudl@mu-sokolov.cz

354 228 163

720 979 115

Na úseku ochrany před povodněmi:
  1. Zajišťuje zpracování povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností a jejich aktualizaci.
  2. Potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků nemovitostí a obcí s povodňovým plánem města a obce s rozšířenou působností.
  3. Organizuje provádění povodňových prohlídek.
  4. Prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů.
  5. Organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi.
  6. Ukládá vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany.
  7. Vedoucí odboru vykonává funkci tajemníka povodňové komise města a obce s rozšířenou působností.
  8. Za povodně plní úkoly svěřené odboru dle povodňových plánů.