česky Deutsch English

Informace k Africkému moru prasat

20.10.2017 (aktualizováno: 20.10.2017 9:53), Lesy a myslivost

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.

Jedinou účinnou metodou snížení nebezpečí šíření nákazy AMP je výrazné snížení jejího hlavního vektoru, tedy snížení početnosti volně žijících populací prasete divokého. Státní veterinární správa proto nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky. Na území obce s rozšířenou působností (ORP) Sokolov se vztahuje nařízení intenzivního celoročního odlovu prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu:

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení

d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J

e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně

Uživatelé honiteb nemusí po dobu platnosti Mimořádných veterinárních opatření žádat o odlov prasete divokého dle § 36 odst. 5, ani podle § 39 zákona o myslivosti. Možnost lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití zakázaných způsobů lovu vyplývá přímo z nařízených mimořádných veterinárních opatření.

Stejně jako v oblasti s intenzivním lovem se v celé České republice všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti nesmí najednou být více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno jedno vnadiště.

Při nálezu uhynulého prasete, kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště krajské veterinární správy. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy.