česky Deutsch English

Územní studie

27.6.2018 (aktualizováno: 31.8.2020 9:32), Odbor stavební a územního plánování

Do listinné podoby územní studie je možné nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadu Sokolov, odboru stavebním a územního plánování.

Územní studie - SCHVÁLENÉ

Územní studie města Březová - "Výsluní"
(k.ú. Březová u Sokolova, rozvojová zóna I./B, lokalita 26 - část)

Územní studie města Březová - "Výsluní" - desky (477 kB, pdf)
Územní studie města Březová - "Výsluní" - text (1117 kB, pdf)
Územní studie města Březová - "Výsluní" - výřez z mapy (864 kB, pdf)
Územní studie města Březová - "Výsluní" - koordinační - urbanistická situace (2515 kB, pdf)
Územní studie města Březová - "Výsluní" - koordinační situace - inženýrské sítě (8478 kB, pdf)

Územní studie sídelní zeleně Chlum Svaté Maří

Textová část (137177 kB, pdf)

Průzkumy a rozbory

Širší vztahy - krajinářské hodnocení (2770 kB, pdf)
Rozbor současného stavu zeleně (10126 kB, pdf)
Problémový výkres (9697 kB, pdf)

Návrh

Makrokompozice sysému zeleně sídla (1913 kB, pdf)
Komplexní návrh funkčního a prosotorvého uspořádání systému zeleně (2605 kB, pdf)
Etapizace realizace návrhové části studie (1046 kB, pdf)
Průmět do územního plánu (2415 kB, pdf)

Územní studie - "Rozvojová plocha Z01 SV v Královském Poříčí"

Textová část (168 kB, pdf)
Situace širších vztahů (1116 kB, pdf)
Situace - majetkoprávní vztahy (152 kB, pdf)
Urbanistická situace doporučené zástavby (176 kB, pdf)
Doporučená prostorová regulace (146 kB, pdf)
Koordinační situace technické infrastruktury (508 kB, pdf)
Situace - koncepce dopravního řešení (323 kB, pdf)

Územní studie - PROJEDNÁVANÉ