česky Deutsch English

Snížení tepelných ztrát u škol. zařízení - 1. ZŠ, 3. ZŠ a 6. ZŠ

Logo Operační program životní prostředí

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.06.2009 - 31.05.2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/08.01520

V roce 2008 obdrželo město Sokolov pro výše zmíněný projekt rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektech 1.ZŠ, 3.ZŠ a 6.ZŠ ve městě Sokolov. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení konstrukcí obvodového zdiva, zateplení střechy, výměně výplní a rekonstrukci otopné soustavy. Termín zahájení realizace je stanoven na červenec 2009 a datum kolaudace květen 2010. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 42,6 mil. Kč. Výše dotace ze SFŽP činí cca. 2,1 mil. Kč a ze státního rozpočtu ČR 36,2 mil. Kč. Podíl města Sokolova na jmenované akci je cca 4,3 mil. Kč, což je 10 % z celkových způsobilých výdajů.