česky Deutsch English

Snížení tepelných ztrát budov - 5. ZŠ, 8. ZŠ, 13. MŠ a DDM

Logo Operační program životní prostředí

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.04.2009 - 31.12.2009
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/07.00674

Celkové způsobilé náklady: 73 302 966,- Kč 
Podpora z Fondu soudržnosti: 62 307 521,- Kč 
Dotace SFŽP: 3 665 148,- Kč 
Vlastní zdroje žadatele: 7 330 297,- Kč

V roce 2008 obdrželo město Sokolov pro výše zmíněný projekt rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektech 5. Základní školy, 8. Základní školy, 13. Mateřské školy a Domova dětí a mládeže ve městě Sokolov. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení konstrukcí obvodového zdiva, zateplení střechy, výměně výplní a rekonstrukci otopné soustavy.