česky Deutsch English

Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.02.2009 - 28.02.2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00178

Celkové vysoutěžené náklady: 148 mil. Kč 
Dotace: 130 mil. Kč (z toho EU – 119 mil. Kč) 
Podíl města: 18 mil. Kč

V roce 2008 byla městu Sokolov přiznána dotace z Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Severozápad).

Obsahem projektu je provedení rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu. Součástí prací je například výměna stávajících ocelových konstrukcí zastřešení, sanace betonových tribun, pochozích ploch, včetně řešení VZT haly v optimálním rozsahu. Dále řešení protipožárního zabezpečení celého komplexu ZS. Nové střešní konstrukce budou instalovány i na plochých střechách. Provedeno bude zateplení jak střech tak pláště haly, budou instalovány nové výplně otvorů vč. ocelových s požární odolností a další stavební úpravy objektu.