česky Deutsch English

Odpady

29.11.2023 (aktualizováno: 1.12.2023 8:47), Odbor správy majetku

OZNÁMENÍ

Od 01.01.2024 nabízí město Sokolov podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám působícím na území města Sokolova možnost zapojit se do obecního systému odpadového hospodářství.

Pokud při své nevýrobní činnosti vyprodukujete odpad skládající se z těchto složek:

papír, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, sklo,

je zde možnost uzavřít s městem Sokolov smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství a uložit uvedený odpad do nádob na separovaný odpad, které jsou rozmístěné po území města Sokolova, s množstevním omezením uvedeným v článku 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky          č. 5/2023, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Úhrada za zapojení do systému obecního systému je zpoplatněna paušální částkou dle ceníku schváleného Radou města Sokolova:

  • do 120 l týdně vyprodukovaného výše uvedeného odpadu                     2 000 Kč bez DPH ročně
  • nad 120 l týdně vyprodukovaného výše uvedeného odpadu                   6 000 Kč bez DPH ročně

Jaký je postup:

1.    Vyplnit žádost o zapojení do obecního systému a doručit na podatelnu Městského úřadu      Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

2.    Po obdržení žádosti bude připravena smlouva o zapojení do obecního systému a budete vyzváni k jejímu podpisu.

3.    Po podepsání smlouvy lze provést úhradu paušální platby a vše je vyřízeno.

Dokumenty ke stažení: