česky Deutsch English

Oddělení vnitřní správy

3.10.2016 (aktualizováno: 27.7.2022 16:28), Odbor správy majetku
 1. Zajišťuje opravy a údržbu budov MěÚ a jejich vnitřních prostor včetně vybavení, vyjma vybavení ICT (tj. vyjma datových a telefonních rozvodů, telefonní ústředny, pevných linek, mobilních telefonů, SIM karet, kopírovací techniky, tiskového prostředí atd.).
 2. Spolupracuje při technickém zajištění voleb a referend všeho druhu, vyjma ICT.
 3. Řídí obslužné činnosti – údržba a úklid budov MěÚ a obřadní síně.
 4. Rozhoduje o uzavírání a ukončování nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka zasedacích místností v budovách MěÚ na dobu určitou v případech, v nichž doba nájmu nebo výpůjčky nepřesáhne jeden týden.
 5. Zajišťuje agendu BOZP a PO, včetně školení zaměstnanců města, zajišťuje vybavení OOPP pro zaměstnance města.
 6. Zajišťuje revize  výtahů, EPS, EZS, hromosvodů, jeřábů, elektro revize, revize el. nářadí, nouzového osvětlení v budovách MěÚ.
 7. Vykonává energetický dozor a zpracovává statistické výkazy o spotřebě tepla, el. energie, PHM a odpadech za budovy MěÚ.
 8. Zajišťuje zhotovení úředních razítek na základě požadavků vedoucích útvarů MěÚ.
 9. Zajišťuje objednávky publikací, předplatného, spotřebního materiálu, drogistického zboží, nábytku, kancelářských potřeb a techniky, vyjma ICT.
 10. Koordinuje osobní autodopravu MěÚ.
 11. Zajišťuje kontroly motorových vozidel v majetku města, včetně kontrol výstroje, sleduje jejich technický stav a způsobilosti k provozu, zajišťuje technické kontroly vozidel a provádí kontrolu záznamů o výkonech a tankování vozidel a jejich sumarizace.  
 12. Rozhoduje o ukončování smluv, jejichž předmětem je správa a provoz budov MěÚ.
 13. Zajišťuje správu vlajek města určených pro orgány města, zahrnující zejména evidenci, údržbu a trvalé vyvěšení vlajky města před budovami MěÚ a v zasedací místnosti ZM, a správu státních vlajek, zahrnující zejména evidenci, údržbu a vyvěšování státní vlajky podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zajišťuje vyúčtování za telekomunikační služby MěÚ.