česky Deutsch English

Odbor správy majetku zajistil...

29.9.2018 (aktualizováno: 24.5.2023 16:50), Odbor správy majetku


... v roce 2024 budeme realizovat:
 • nařízenou deratizaci veřejných prostranství v majetku města


... právě realizujeme:
 • průběžné opravy dětských hřišť
 • oprava kašny na nám. Budovatelů -  netěsnost bazénu
 • likvidace vraků nacházejících se na pozemcích města
 • odchyt holubů a deratizace
 • demolici garáží města na Jižním lomu
 • náhradní výsadbu za pokácené stromy - realizace na podzim 2023


Zajistili jsme:

... v roce 2022:

 • výstavba nového dětského hřiště Mánesova
 • výměna bočních vstupních dveří na odboru dopravy
 • výměna vstupních dveří na služebnu MP
 • pořízení lisu na papírový odpad
 • úprava zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ

... v roce 2021:

 • zajištění proticovidových opatření
 • výměnu přístřešků autobusových zastávek ve městě, včetně nerezové lavičky, dřevěné opěrky, odpadkového koše a vitríny na jízdní řád
 • ozvučení smuteční síně na hřbitově
 • úprava orientačního systému v budově MěÚ
 • výměna všech vnitřních zámkových systémů v budově "C" MěÚ
 • výkup garáží na Jižním lomu
 • úklid pozemku okolo garáží na Jižním lomu 
 • tašky na tříděný odpad zdarma (plast, sklo, papír, kov) pro občany s trvalým pobytem v Sokolově
 • zajištění zvýšení četnosti svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad na 2× týdně
 • odstranění černých skládek na pozemcích města, zejm. z pozemku u garáží na Jižním lomu, jednalo se o desítky velkoobjemových kontejnerů 

... v roce 2020:

 • regeneraci lesoparku pod rozhlednou Hard - 2. etapa - kácení, ošetření a výsadba nových dřevin
 • instalaci nových sítí vedle Rákosníčkova hřiště
 • úklid pozemku okolo garáží na Jižním lomu - společnost SOTES zlikvidovala téměř 6 tun odpadu a 128 kusů pneumatik
 • tašky na tříděný odpad zdarma (plast, sklo, papír, kov) pro občany s trvalým pobytem v Sokolově
 • kontejnery na kovový odpad - k nádobám u Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, Švabinského a u hřiště v ulici Školní přibyly nádoby u MŠ Vrchlického, MŠ Marie Majerové, v ul. Truhlářská a u Areálu zdraví
 • kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad - k nádobám v ul. Halasova, Šlikova, Dělnická, Školní, Dvořákova, Slovenská, Mičurinova, Hornická a Stará Ovčárna přibyl další v ulici Slezské
 • demolici betonových ploch ve vnitrobloku ul. Atletická
 • odstranění černých skládek na pozemcích města, zejm. z pozemku u garáží na Jižním lomu
 • kolotoč na stání na dětském hřišti U Lidlu
 • nátěr dřevěných soch na kruhových objezdech - sv. Barbory a sokolníka Sebastiána
 • pogumování obrub na dětském hřišti Švabinského, kolem fitness prvků na Bohemii vč. rozšíření dopadové plochy pod hrazdou
 • ozelenění města - osázení nádob umístěných na vybraných veřejných prostranstvích města Sokolov včetně dodávky rostlin a celoroční péče o tyto vysázené rostliny;
  jedná se o sezónní osázení nádob umístěných na těchto veřejných prostranstvích: Staré náměstí, pěší zóna 5. května, náměstí Budovatelů, 3D sochy – berušky
 • instalaci informačních cedulí k rybníkům v Husových sadech týkající se problematiky krmení vodního ptactva
 • výsadba hlívy ústřičné a citronové na pařezech v Husových sadech
 • instalace sochy sokolníka Sebastiána na val před vlakovým nádražím
 • odchyt holubů
 • oprava hromosvodů na budově MěÚ

... v roce 2019:

 • výkup garáží na Jižním lomu
 • odstranění černých skládek na pozemcích města, zejm. u garáží na Jižním lomu
 • bezpečný otvor pro vánoční strom na Starém náměstí
 • nové dětské hřiště na Šenvertě
 • basketbalová konstrukce na dětském hřišti v ul. Mičurinova
 • nerez hrazda a lanová pyramida na dětském hřišti U klastru
 • opravy nabouraných zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a jiného majetku města
 • umístění pěti kontejnerů na kovový odpad u Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, Švabinského a u hřiště v ulici Školní
 • umístění herního prvku SUPERNOVA na Areálu zdraví
 • nová kolumbária na hřbitově - realizovala společnost Sotes Sokolov spol. s r.o.
 • osazení mříží na dveře Schusterovy hrobky
 • pískoviště na dětském hřišti u Městského domu kultury, v ul. Jiráskova, na Areálu zdraví a u koupaliště
 • kolotoč na dětském hřišti v ul. Švabinského
 • sedátko Hnízdo na dětském hřišti U velryby
 • umístění pryžového valu okolo herní sestavy v Husových sadech
 • osazení informační tabule o zaniklé obci Vítkov ke Stromu hrdina
 • umístění automatu na kávu, kakao a čaj pro návštěvníky městského úřadu - vestibul MěÚ 
 • umístění laviček na náměstí Budovatelů
 • kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad - ul. Halasova, Šlikova, Dělnická, Školní, Dvořákova, Slovenská, Mičurinova, Hornická, Stará Ovčárna. POZOR - prosíme občany, aby biologický odpad nevhazovali do kontejnerů v igelitových sáčcích a pytlích 
 • kontejnery na použitý potravinářský olej a tuky, rozšíření o další 4 kontejnery - u OD Ural, ul. Slovenská, Zámecká a Třebízského

... v roce 2018:

 • výkup garáží na Jižním lomu
 • odstranění černých skládek na pozemcích města, zejm. u garáží na Jižním lomu
 • kompostéry pro občany města zdarma – 500 ks kompostérů bylo v rámci projektu předáno do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově a pozemkem na území města Sokolov
 • tašky na tříděný odpad zdarma – bylo rozdáno 1 000 sad tašek pro občany s trvalým pobytem v Sokolově
 • prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – byl realizován prodej pěti pozemků vedle podnikatelských inkubátorů a prodej jednoho pozemku na Šenvertu
 • osazení křížku ke Stromu hrdina, na jaře zde ještě umístíme informační tabuli o zaniklé obci Vítkov
 • zhotovení a osazení dřevěné sochy sokola a sv. Barbory na kruhové objezdy za sokolovským gymnáziem a u sjezdu z rychlostní silnice u čerpací stanice vedle Kauflandu
 • zrestaurování soch Evy Kmentové a jejich osazení na nové místo vedle kruhového objezdu u městského úřadu
 • výběr provozovatele MHD od roku 2019 – od roku 2019 bude po dobu 10 let MHD v Sokolově a přilehlých obcích provozovat společnost LIGNETA autobusy s.r.o.
 • ozelenění kruhových objezdů a centra města
 • opravy nabouraných zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a jiného majetku města
 • mobiliář a stromy na ul. 5. května
 • mobiliář na Areálu zdraví
 • odkoupení objektů od Českých drah, a.s. – bývalé železniční depo bude zbouráno a lokalita bude revitalizována prostřednictvím odboru rozvoje města
 • osazení důlních vozíků na kruhový objezd u koupaliště Michal.
 • obnova herních prvků na dětských hřištích: Švabinského, Odboje, Areál zdraví, Vítězná, Pionýrů, Wolkerova, u koupaliště, obnova lezecké stěny mezi ul. Jelínkova a Kosmonautů
 • městské kašny a vodotrysk v Husových sadech  průběžně zajišťujeme jejich údržbu, u vybraných kašen jejich zakrytí v zimním období
 • kontejnery na použitý potravinářský olej a tuky – rozšíření o 1 kontejner u OD Ural

... v roce 2017:

 • hrobka rodiny Schusterovy– byla opravena střecha a vyčištěn interiér
 • odstranění černých skládek na pozemcích města, zejm. u garáží na Jižním lomu
 • instalace odpočívadla k cyklostezce za klášterem
 • opravy nabouraných zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a jiného majetku města
 • navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
 • kontejnery na použitý potravinářský olej a tuky – umístěné jsou před OD Ural, u výměníkové stanice v Alšově ulici a na Vítězné u domu pro seniory
 • kontejnery na elektroodpad – umístěné jsou v ulici Pionýrů před školkou, před výměníkovou stanicí v ulici Švabinského a na Vítězné u domu pro seniory
 • obnova herních prvků na dětských hřištích: Slavíčkova, Závodu Míru, Prokopa Holého, Slavíčkova, Alšova, Tělocvičná, Wolkerova, Odboje, u DDM,  u klastru, u štětky, u Lidlu, u Děťátka, u koupaliště, Husovy sady