česky Deutsch English

Odbor správy majetku zajistil ......

29.9.2018 (aktualizováno: 3.12.2018 17:07), Odbor správy majetku

 

... vroce 2018:

Výkup garáží na Jižním lomu – stále probíhá výkup garáží za 10 000 Kč, kontakt Ing. Urbánková 354 228 240.

Kompostéry pro občany města zdarma – 500 ks kompostérů bylo v rámci projektu předáno do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově a pozemkem na území města Sokolov.

Tašky na tříděný odpad zdarma – bylo rozdáno 1 000 sad tašek pro občany s trvalým pobytem v Sokolově.

Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – byl realizován prodej pěti pozemků vedle podnikatelských inkubátorů a prodej jednoho pozemku na Šenvertu.

Osazení křížku ke Stromu hrdina, v nejbližší době zde ještě umístíme informační tabuli o zaniklé obci Vítkov.

Zhotovení a osazení dřevěné sochy sokola a sv. Barbory na kruhové objezdy za sokolovským gymnáziem a u sjezdu z rychlostní silnice u čerpací stanice vedle Kauflandu.

Zrestaurování soch Evy Kmentové a jejich osazení na nové místo vedle kruhového objezdu u městského úřadu.

Výběr provozovatele MHD od roku 2019 – od roku 2019 bude po dobu 10 let MHD v Sokolově a přilehlých obcích provozovat společnost LIGNETA autobusy s.r.o.

Ozelenění kruhových objezdů a centra města.

Mobiliář a stromy na ul. 5. května.

Mobiliář na Areálu zdraví.

Odkoupení objektů od Českých drah, a.s. – bývalé železniční depo bude zbouráno a lokalita bude revitalizována prostřednictvím odboru rozvoje města.

Osazení důlních vozíků na kruhový objezd u koupaliště Michal.

Obnova herních prvků na dětských hřištích: Švabinského, Odboje, Areál zdraví, Vítězná, Pionýrů, Wolkerova, u koupaliště, obnova lezecké stěny mezi ul. Jelínkova a Kosmonautů.

Městské kašny a vodotrysk v Husových sadech  průběžně zajišťujeme jejich údržbu, u vybraných kašen jejich zakrytí v zimním období.

... v roce 2017:

Hrobka rodiny Schusterovy– byla opravena střecha a vyčištěn interiér.

Vydražení objektu č. p. 133 na Starém náměstí (býv. Egerius).

Instalace odpočívadla k cyklostezce za klášterem.

Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad.

Kontejnery na použitý potravinářský olej – umístěné jsou před OD Ural, u výměníkové stanice v Alšově ulici a na Vítězné u domu pro seniory.

Kontejnery na elektroodpad – umístěné jsou v ulici Pionýrů před školkou, před výměníkovou stanicí v ulici Švabinského a na Vítězné u domu pro seniory.

Obnova herních prvků na dětských hřištích: Slavíčkova, Závodu Míru, Prokopa Holého, Slavíčkova, Alšova, Tělocvičná, Wolkerova, Odboje, u DDM,  u klastru, u štětky, u Lidlu, u Děťátka, u koupaliště, Husovy sady.